Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

האנטיביוטיקה פניצילין היא מקרה פרטי של מעכב אנזימטי לא תחרותי

1
שאלה #5581
done

שלב הקולוניזציה של חיידקים פתוגניים מתאפיין בקישור ספציפי אך לא קוולנטי לרקמת המאכסן

1
שאלה #5757
done

פורינים (porins) הם תעלות ממברנליות המאפשרות מעבר חלבונים מחוץ התא אל הציטופלסמה

1
שאלה #5758
done

תרכובות סולפה בעייתיות עקב מסיסות נמוכה ועקב תופעות לוואי בבני אדם

1
שאלה #5759
done

הדופן בחיידקי גראם שליליים מורכב מתת יחידה חוזרת המכילה L-Ala - D-Glu - DAP - D-Ala - D-Ala

1
שאלה #5760
done

במערכת ה-quorum sensing של Vibrio fischeri, ה- autoinducer מבקר את סינתזת ההומוסרין לקטון

1
שאלה #5761
sentiment_very_satisfied

חיידק בעל זמן דור של 27 דקות יגדל מאוכלוסייה של 9x10^6 cells/ml ל 2.8x10^7cells/ml בזמן של:

1
שאלה #5762
done

מהי ההגדרה הטובה ביותר של תהליך הנשימה?

1
שאלה #5763
done

איזה ממנגנוני הטרנספורט מחדירים חומרים מומסים מרכוז גבוהה לנמוך?

1
שאלה #5764
sentiment_very_satisfied

כמה מזלגות הכפלה קיימים ב-E. Coli מזן הבר בשלב המאוזן האמיתי (steady state), עשר דקות לאחר חלוקה, כאשר זמן הדור הוא 20 דקות?

1
שאלה #5765
done