Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

סביר להניח שחיידקי E. Coli הנמצאים כעת בקרבת הכור הגריעני בדימונה מבטאים ביתר את הגנים umuD ו-umuC

1
שאלה #5776
done

באוכלוסיית חיידקי F+ ישנם תאים שבהם פלסמיד ה-F מאוחה לכרומוזום

1
שאלה #5777
done

בבניית דופן החיידק:

1
שאלה #5778
done

ציינו מי מבין הבאים הביא במהלך ההיסטוריה לירידה המשמעותית ביותר במקרי המוות ממקור חיידקי:

1
שאלה #5779
mood

סמנו את התשובה שאינה נכונה. הרעלן המופרש מן החיידק Vibrio cholerae:

1
שאלה #5780
done

חיידק אשר מנצל אנרגיית שמש, H2S כמקבל אלקטרונים ו-CO2 כמקור פחמן בלעדי הוא חיידק:

1
שאלה #5781
sentiment_very_satisfied

מהו זמן דור של חיידקים שהכפילו את אוכלוסייתם מ-10^4 ל- 10^6 חיידקים למיליליטר תוך 4 שעות?

1
שאלה #5782
done

כמה עותקים של הכרומוזום קיימים בחיידק לפני החלוקה השנייה כאשר זמן הדור שלו 20 דקות?

1
שאלה #5783
done

חיידקי E. Coli גדלים בטורבידוסטאט (turbidostat) בשלב של steady state. בטורבידוסטאט A תרבית גדלה בעכירות של 0.3OD וקבוע קצב גידול שווה 3, כאשר בטורבידוסטאט B תרבית גדלה בעכירות של 0.5OD וקבוע קצב גידול שווה ל-1.5.

1
שאלה #5784
done

Bat-ell Levi

Bat-ell Levi
יותר מ-6 חודשים
הפתרון לא מסתדר לי. לגבי הריכוז הבנתי מהסיבה שקיים יחס ישר בין OD לריכוז החיידקים. לגבי הפקטור: כאשר החיידקים גדולים אזי פקטור העכירות קטן. לכן לא הבנתי למה גם הפקטור קטן?
0

חלבונים מקבוצת הטרנס-פפטידאזות:

1
שאלה #5785
done