Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

פעילותו של אנזים:

1
done
by
מיין לפי

מה יהיה הפרוטוקול המתאים ביותר לניקוי אנזים כדי לאפיין את פעילותו?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי סוכר מחזר?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי חלבונים ממברנלים?

1
done
by
מיין לפי

נמצא המוגלובין מוטנטי בעל מוטציה יחידה בחלל הטטרמרי בה מוחלפת ליזין באלאנין.

1
done
by
מיין לפי

:הוא AMPK

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי מסלול mTOR ?

1
done
by
מיין לפי

1 .איזה ביטוי יתאר רווית אתרים פעילים באנזימים?

1
done
by
מיין לפי

2 .חלבון בעל 11 שיירי ציסטאין טופל בחומר מחזר mercaptoethanol-β ו urea 6M .אם קודם מרחיקים את החומר המחזר ולאחר מכן את urea 6M:

1
done
by
מיין לפי

3 .במהלך מחקר על טרפסין במנגנון קרישת הדם בחולדות נמצאה חולדה עם קרישת דם מוגברת. מה ההסבר הסביר ביותר למחלה זו?

1
done
by
מיין לפי