Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהו ההבדל בין המונחים הבאים?

1
done
by
מיין לפי

באיזה מהבאים הפירוש התקפי חום, תקופות קצרות של כמה ימים וביניהם ימים בודדים של חום תקין

1
done
by
מיין לפי

איזה מהבאים מבטא נשימה סדירה, של כ-16 נשימות לדקה (12-20), הנשיפה גדולה מהשאיפה

1
done
by
מיין לפי

מה זה Cheyne Stokes?

1
done
by
מיין לפי

מהו תופעת Kussmaul's Respiration?

1
done
by
מיין לפי

במצב של Stridor, נצפה לשמוע:

1
done
by
מיין לפי

בהאזנה לנשימה בחשש לתמט או דלקת ריאות, נשמע צליל זרימת אויר חלש, לפעמים א-סימטרי שנקרא?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

ההבדל בין Streator לבין Wheezing הוא:

1
done
by
מיין לפי

בבדיקת ניקוש לנשימה באיזור הריאות, במחלות כמו אמפזימה, אסטמה וחזה אוויר נצפה לשמוע צליל:

1
done
by
מיין לפי

בהאזנה לנשימה קרפיטציות (פצפוצים) מעיד על?

1
done
by
מיין לפי