Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה נכון לגבי סולם המדידה MMSE ?

1
done
by
מיין לפי

מה לא נכון לגבי הGlasgow Coma Scale - מדד המתאר את רמת הככרה במצבים חריפים (פגיעות /חבלות ראש) בודק?

1
mood
by
מיין לפי

למה מתייחס המושג LOC

1
done
by
מיין לפי

במחזור השינה, איזה שלב מתייחס לשינה קלה, כשהתהליכים בגוף מאטים, עיניים עומדות, קצב נשימה, לב וטמפ' יורדים, השלב הכי ארוך בשינה

1
done
by
מיין לפי

במחזור השינה שלב 3 מתייחס ל?

1
done
by
מיין לפי

איזה אחוז ממחזור השינה מועבר, באופן תקון, בשנת REM?

1
done
by
מיין לפי
by איליה איתי
איליה איתי 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 523
זה 20 % אני חושב לא 25
by

נרקולפסיה הינה הפרעה שבא:

1
done
by
מיין לפי

באיזה מהאומדנים, סדר הפעולות אינו הסתכלות, מישוש, ניקוש, האזנה, בדיוקת עזר ואבחון?

1
done
באומדן לב וכלי דם: הסתכלות >>מישוש>>האזנה>>בדיקות עזר ואבחון - אין ניקוש!!! באומדן בטן: הסתכלות>>האזנה>>ניקוש>>מישוש>>בדיקות עזר ואבחון
by
מיין לפי

מה נכון לגבי Angle of Louise?

1
done
by
מיין לפי

באמצעות סטטוסקופ. נאזין לקולות הלב התקינים, המצאות קולות נוספים, ואף המצאות אוושות, S4 הוא הקול שנשמע ב:

1
done
by
מיין לפי