Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אילו מהבאים משמשים כטיפול לא תרופתי בכאב?

1
done
by
מיין לפי

במאנחי מטופל, איזה תנוחה תשמש אותנו למחוסרי הכרה לניקוז הפרשות?

1
done
by
מיין לפי

תנוחת המטופל מסייעת לנשימה, שבו המטופל יושב במיטה / בצד המיטה כשידיו משולבות על כרית המונחת על השולחן הקטן, נקרא?

1
done
by
מיין לפי

Urinary Stasis, Renal Calculi, Urinary Retention - הם דברים שנבדוק ב?

1
done
by
מיין לפי

איזה סיבוכים נבדוק באומדן ניעות?

1
done
by
מיין לפי

Urinary Retention הוא מצב שבו יש:

1
done
by
מיין לפי
by Hadasa Dissen
Hadasa Dissen 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 389
התשובה הנכונה- אצירת שתן. חוסר יכולת להטיל שתן
by

מה מהבאים אינו סיבוך במערכת הדם/לב

1
done
Valsalva עצירת הנשימה (כשעוברים ממצב שכיבה לישיבה) יש לחץ על הוורידים הגדולים בבית החזה. orthostatic hypotension שינוי משכיבה לישיבה, הרחבה של כלי דם פריפרים, דם לא מגיע למוח ויש חולשה וסחרחורת Contractures סיבי שרירים אינם מסוגלים להתארך ולהתכווץ – כולל גידים, רצועות ומפרקים
by
מיין לפי

באילו מהמצבים הבאים סיבי שרירים אינם מסוגלים להתארך ולהתכווץ – כולל גידים, רצועות ומפרקים

1
done
by
מיין לפי

מטופל באיבוד הכרה חולף – היעדר תגובה וחוסר מודעות לגירוי חיצוני אך חולף, זמן קצר, נמצא ב:

1
done
by
מיין לפי

באיזה מצב של קומה, המטופל מתואר כער, אך חסר הכרה?

1
done
by
מיין לפי