Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהי ההמצאות נקודתית (Point Prevalence) של מחלת האסטמה באוכלוסיית המחקר בדצמבר 2017 ? (בהתייחס למידה שבתמונה)

1
done
נטלו 8.08%= 970/12000 לא נטלו 8.13%= 1180/14500
by
מיין לפי

מהי ההיארעות מצטברת (Cumulative Incidence) של מחלת האסטמה לשנה, בשנת 2018 באוכלוסיית המחקר, מבוטא במספר מקרים ל- 1,000 אנשים ? (יש להתייחס לנתונים בתמונה)

1
done
by
מיין לפי

מהי ההימצאות תקופתית – Prevalence Period - של מחלת האסטמה באוכלוסיית המחקר החל מדצמבר 2017 ועד דצמבר 2018 , מבוטא במספר מקרים ל- 10,000 אנשים ? (יש להתייחס לנתונים בתמונה)

1
done
by
מיין לפי

בהסתמך על תוצאות מחקר זה, מה ניתן להסיק? (יש להתייחס לנתונים בתמונה)

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

בהסתמך על תוצאות מחקר זה, מה ניתן לומר? (יש להתייחס לנתונים בתמונה)

1
done
החישוב הוא: 2150+700=2850
by
מיין לפי

בחן/ני האם קביעות אלו אפשריות והאם הסיבה המצוינת לידן נכונה. הנח/י כי גודל האוכלוסייה קבוע לאורך השנים. (יש להתייחס לנתונים בתמונה) "המחלה נעשית כרונית יותר, כלומר בעלת מהלך ממושך יותר"

1
done
by
מיין לפי

בחן/ני האם קביעות אלו אפשריות והאם הסיבה המצוינת לידן נכונה. הנח/י כי גודל האוכלוסייה קבוע לאורך השנים. (יש להתייחס לנתונים בתמונה) "במהלך השנים המחלה הופכת לקטלנית יותר"

1
done
by
מיין לפי

בחן/ני האם קביעות אלו אפשריות והאם הסיבה המצוינת לידן נכונה. הנח/י כי גודל האוכלוסייה קבוע לאורך השנים. (יש להתייחס לנתונים בתמונה) "מהלך המחלה מתקצר כתוצאה מהכנסת טיפול חדשני"

1
done
by
מיין לפי

בחן/ני האם קביעות אלו אפשריות והאם הסיבה המצוינת לידן נכונה. הנח/י כי גודל האוכלוסייה קבוע לאורך השנים. (יש להתייחס לנתונים בתמונה) "ישנם פחות ופחות מקרים חדשים עקב התערבות מניעה יעילה"

1
done
by
מיין לפי

נערך מחקר, לבחינת הקשר בין מחלת הלופוס (זאבת) לבין סרטן הדם. החוקרים שיערו כי חולי לופוס נמצאים בסיכון מוגבר יותר לחלות בסרטן הדם. נשלחו שאלונים ל - 700 נשים במרכז הארץ בגילאים 50--20 שנים. הנשים נשאלו בו זמנית באם חלו בלופוס וגם בסרטן הדם. מהי תבנית המחקר ?

1
mood
by
מיין לפי