Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה פירוש המושג זהויות צולבות?

1
done
by
מיין לפי

מה היא הכחדה סמלית איכותנית?

1
done
by
מיין לפי

על פי הול, אילו שני סוגי סטריאוטיפים קיימם?

1
done
by
מיין לפי

מה היא הסטיגמה הראשית בייצוג אסייתים אמריקאים במדיה?

1
done
by
מיין לפי

מה מבין התופעות הבאות בהיסטוריה העולמית לא גרמה להבניה חברתית של קבוצות מופלות?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים היא אינה דוגמא לאישיות צולבת?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים הן דוגמאות נכונות לסטיגמה וסטריאוטיפ ?

1
done
by
מיין לפי

למה לפי וילסון בשנת 2050 כבר לא יהיה מיעוטים בארה"ב?

1
done
by
מיין לפי

על פי למיש, כיצד מתוארים המהגרים היוצאים מן הכלל, ומה הבעייתיות בכך ?

1
done
by
מיין לפי

לפי מרסקין, מדוע אנחנו מסווגים אנשים לקטגוריות ?

1
done
by
מיין לפי