Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה מהווה גורם מתוך 6 הגורמים שמגבילים את הגישה של אנשים לעובדות לפי מרסקין (2011)?

1
done
מרסקין מציגה בעמוד 6 את ששת הגורמים שמגבילים את הגישה של אנשים לעובדות, מה שגורם לתמונות בראש שלנו להיות מעוותות. ששת הגורמים שצויינו הם: צנזורה מלאכותית, מגבלות של מגע חברתי, זמן מוגבל, עיוותים, אוצר מילים מוגבל ופחד
by
מיין לפי

מרסקין (2017) מציגה חמישה מאפיינים שמגדירים מישהו כחלק מקבוצת מיעוט בארה"ב. מה מהבאים אינו מאפיין?

1
done
בעמוד 1 מרסקין מציינת את 5 המאפיינים – אי שוויון (תשובה א'), נראות (תשובה ב'), השתייכות מודעת ליחידה חברתית וזהות קולקטיבית, מעמד מיוחס, ונטייה להתחתן בתוך הקבוצה (תשובה ד'). השכלה נמוכה (תשובה ג') אינה מופיעה ולכן זו התשובה הנכונה.
by
מיין לפי

לפי למיש (2004), השיח על מהגרים בתקשורת הישראלית מנסה להיות כזה שמתאפיין ב-

1
done
במאמרה למיש מתארת את הקושי שנוצר מדיווחים בתקשורת על מהגרים ואוכלוסיות מיעוט במדינות רוב כמו ישראל. בתת כותרת של כיצד המדיה מבנה את הסיפורים של המהגרים כמתווכחת מידע לציבור הרחב למיש מתארת מצב שהמדיה בישראל מנסה ליצור שיח של הכללה בחרה. שהמהגרים הם חלק מהחברה הישראית בשלמותה ולא משהו חיצוני ומעין פרוטזה שלא שייכת לגוף הגודל של המדינה
by
מיין לפי

לפי מונחים סטטיסטיים, מה זה מיעוט?

1
done
המאמר מי הם מיעוטים מנסה להגדיר בדרכים שונות איך לחשב מיעוטים ואיך להבחין מי הם מיעוטים בכלל ולפי אילו כלים. הם מתארים מצב שיש מדינות שלמות המורכבות מאלפי קבוצות מיעוט כמו ארה"ב שמרבית האוכלוסייה שלהם מורכבת מתתי קבוצות אתניות. אחד הדרכים שהם מציעים למדידת מיעוטים במחקרים או להבנת הפילוג באוכלוסייה היא דרך האפשרות הסטטיסטית, המספרית והלוגית שדרך זה פשוט מדינה מגדירה מי היא אוכלוסיית הרוב. נגיד בישראל אם נסתכל על דת אז הרוב הם יהודים ואנחנו נחשיב כקבוצת מיעוט ככל מוצא דתי אחר שהמספר הסטטיסטי שלו באוכלוסייה קטן מהמספר הסטטיסטי של היהודים.
by
מיין לפי

לפי מרסקין (2011), ישנם 6 גורמים המגבילים את הגישה של אנשים למידע ובכך מעוותים את המחשבה. אחד מהגורמים הוא פחד, מה הכוונה בגורם זה?

1
done
by
מיין לפי

מה זה קוד הייס?

1
done
מתואר במאמר הזה מצב בו הומוסקסואליות כמעט ולא נראתה על המסך וכאשר נראתה היא תוארה במשהו לרחם או לצחוק או משהו לפחד ממנו. אבל משנת 1960-1989 הומואים ולסביות החלו להופיע על המסך- בעקבות השפעת התנועה לזכויות האזרח. אבל למרות זאת ההופעה שלהם על המסך עדיין נותרה משנית. המאמר חוקר באופן ספציפי את הופעתם בסרטי אימה- בסרטי ערפדים לסביות. במטרה להבין כיצד נטיות מיניות שונות מוצגות במסך . בעמוד 288 מתואר התגלגלות של מעין קוד אתי ששירת את יוצרי הסרטים באותה תקופה
by
מיין לפי

לפי מרסקין (2017), איזה תפקיד ממלאים לעיתים קרובות סטריאוטיפים בעיצוב ההצגה של קבוצות מיעוט בתקשורת?

1
done
על פי המאמר של מרסקין, לסטריאוטיפים יש לעתים קרובות תפקיד שלילי בעיצוב הצגתן של קבוצות מיעוטים בתקשורת. סטריאוטיפים יכולים להנציח הטיות ולחזק דעות קדומות קיימות, מה שמוביל לדחיקה ולייצוג חסר של קבוצות אלו. הם יכולים לגרום לייצוגים לא מדויקים ומוגבלים שלא מצליחים ללכוד את השונות והמורכבות של חוויות מיעוטים. מרסקין מדגישה את החשיבות של אתגר ולעבור מעבר לסטריאוטיפים כדי להשיג תיאורי תקשורת מדויקים ומכילים יותר של קבוצות מיעוט. את התשובה ניתן למצוא בעמוד 2, בראש הדף.
by
מיין לפי

לפי מרסקין (2011), איך המיתוסים של שבעת הארכיטיפים העיקריים במדיה נשמרים?

1
done
במאמר מוצגים 7 סוגי ארכיטיפיים במדיה שנשמרים לאורך שנים בצורות שונות. את הארכיטיפיים הללו נוכל למצוא בספרים, תוכניות טלוויזיה, ספרי דת וכתבים עתיקים. התשובה נמצאת בעמוד 8
by
מיין לפי

לפי למיש, במאמר בנושא ייצוג מהגרות מבריה"מ לשעבר, מהי הגישה בה מוצג "האחר"?

1
done
"האחר" הינו משני, מרגיונלי, נשלט – זה מה שהגישה האקזיסטנציאלית אומרת וכך גם נראות הנשים שעלו לארץ מבריה״מ לשעבר מיוצגות.
by
מיין לפי

לפי קמה ופירסט (2015), איך אישה ישראלית לבנה שנולדה בארץ הייתה חווה ייצוג של אישה ישראלית יוצאת בריה"מ?

1
done
השתייכות של אדם מסוים לקבוצת ״האנחנו״ איננה מוציאה מהכלל את העובדה שאותו אדם עשוי להימנות גם אם קבוצת ״האחר״. מיקומו המדויק של פרט כלשהו במפה של יחסי העוצמה החברתית איננו קבוע, ושתי הנשים יהיו נחשבות מקבוצת ״האחר״ למרות שהן לא באותה קבוצה.
by
מיין לפי