Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהי ההשפעה הפיזיולוגית של הרעלת חד-תחמוצת הפחמן בריכוז 1-10% (תקין)?

1
done
by
מיין לפי

מהי ההשפעה הפיזיולוגית של הרעלת חד-תחמוצת הפחמן בריכוז 11-20% (הרעלה קלה)?

1
done
by
מיין לפי

מהי ההשפעה הפיזיולוגית של הרעלת חד-תחמוצת הפחמן בריכוז 1-10%?

1
done
by
מיין לפי

מהי ההשפעה של הרעלת חד-תחמוצת הפחמן בריכוז 11-20%?

1
done
by
מיין לפי

מהי ההשפעות של הרעלת חד-תחמוצת הפחמן בריכוז 21-40%?

1
done
by
מיין לפי

מה כוללת הערכת תפקוד כלייתי?

1
done
by
מיין לפי

לפי חוק התשיעיות כמה אחוזים מהווים איברי המין מהגוף?

1
done
by
מיין לפי

לפי חוק התשיעיות כמה אחוזים מהווה הראש?

1
done
by
מיין לפי

לפי חוק התשיעיות כמה אחוזים מהווה הטורסו הקדמי?

1
done
by
מיין לפי

לפי חוק התשיעיות כמה אחוזים מהווה הטורסו האחורי?

1
done
by
מיין לפי