Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

למה ארגונים שומרים מידע?

1
שאלה #14330
done
מידע נועד כדי לאפשר קבלת החלטות טובה יותר. לגבי תיעוד הסטורעה, חשוב לארגונים לשמור מידע תפעולי כדי לתעד את ההיסטוריה (לדוג' האם לאפשר החזר כספי ללקוח), אבל אפשר לראות גם את זה כסוג של קבלת החלטה

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

בבנק קיימת מערכת מידע המחשבת ללקוחות הבנק, את טווח האשראי בתוכו מותר למנהל הסניף לתת אשראי מסויים ללקוי מסויים ע''ש נתונים הנשאבים מהיסטוריית הלקוח. מהו סוג החלטה זו?

1
שאלה #14349
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מודל אנתוני הינו:

1
שאלה #14350
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מהם החסרונות בשימוש בשרת בענן על ידי ארגון מסוים?

1
שאלה #14360
done
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

סדר את הרכיבים מהקטן לגדול (הקטן ביותר מימין, הגדול ביותר משמאל)

1
שאלה #14361
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

אילו מהמשפטים הבאים מתארים נכונה תפקידים חשובים של תכנה לניהול בסיסי נתונים (DBMS) ?

1
שאלה #15590
done
done
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

בחר בהררכיה הנכונה מהגדול לקטן

1
שאלה #16424
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

אם קניתי דיסק המכיל 8 ביט, כמה בתים יש לי?

1
שאלה #16425
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה התכונה החשובה ביותר של שדה מפתח?

1
שאלה #16426
mood

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה המבאים יהיה שדה המפתח הטוב ביותר ברשימת לקוחות?

1
שאלה #16427
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!