Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

למה ארגונים שומרים מידע?

1
שאלה #14330
done
מידע נועד כדי לאפשר קבלת החלטות טובה יותר. לגבי תיעוד הסטורעה, חשוב לארגונים לשמור מידע תפעולי כדי לתעד את ההיסטוריה (לדוג' האם לאפשר החזר כספי ללקוח), אבל אפשר לראות גם את זה כסוג של קבלת החלטה

בבנק קיימת מערכת מידע המחשבת ללקוחות הבנק, את טווח האשראי בתוכו מותר למנהל הסניף לתת אשראי מסויים ללקוי מסויים ע''ש נתונים הנשאבים מהיסטוריית הלקוח. מהו סוג החלטה זו?

1
שאלה #14349
done

Tomer Shavit Shalit

Tomer Shavit Shalit
לפני חודשיים
הניסוח קלוקל, התשובה הנכונה לדאבוני היא ג׳. כל המעוניין לדון על כך שיגיע לחדר 4
2

Ohad Shelach

Ohad Shelach
לפני חודשיים
ברצוני להסכים עם חברי לכיתה תומר, ולחזק את עמדתך אל מול מנסח השאלה
0

מודל אנתוני הינו:

1
שאלה #14350
done

מהם החסרונות בשימוש בשרת בענן על ידי ארגון מסוים?

1
שאלה #14360
done
done

סדר את הרכיבים מהקטן לגדול (הקטן ביותר מימין, הגדול ביותר משמאל)

1
שאלה #14361
done

אילו מהמשפטים הבאים מתארים נכונה תפקידים חשובים של תכנה לניהול בסיסי נתונים (DBMS) ?

1
שאלה #15590
done
done
mood

בחר בהררכיה הנכונה מהגדול לקטן

1
שאלה #16424
done

אם קניתי דיסק המכיל 8 ביט, כמה בתים יש לי?

1
שאלה #16425
done

מה התכונה החשובה ביותר של שדה מפתח?

1
שאלה #16426
done

מה המבאים יהיה שדה המפתח הטוב ביותר ברשימת לקוחות?

1
שאלה #16427
done