Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה קובע את אורך תוצר ה-PCR ?

1
done
by
מיין לפי
by Yael Gluskinos
Yael Gluskinos 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 270
נכון לכל המחזורים פרט לראשון - במחזור הראשון מה שקובע את אורך התוצר הוא סיום השלב השלישי של הריאקציה והעלאת הטמפ' בחרה ל95 מ"צ.
by

2. עבור מה משמש ה-EDTA ?

1
done
by
מיין לפי

4. מהו המשפט השגוי לגבי פלסמיד שהופק מחיידק. לא נחתך באנזים, והורץ בג'ל ? 1.

1
done
by
מיין לפי
by עמיאל שרחטון
עמיאל שרחטון 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 96
אני חושב שהכל נכון פה יהיה כמות שונה = בנד בזהירה שונה האורך צריך להיות זהה כי לא חתכתה את הפלסמיד וסופר קויל רץ הכי מהר בגלל שיש לו פחות חיכוך עם הג'ל
by
by Walter Kohan
Walter Kohan 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 174
אם אתה בטוח בעצמך אני ישנה אחינו אם אתה מתמהמה אני יסמוך על האל
by

6. איזה מהמשפטים הבאים נכון ?

1
done
by
מיין לפי
by Noah Salonicchio
Noah Salonicchio 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 310
צבע הדנא בכמות גדולה הוא לבן ואפשר לראות בלי צביעה
by

9. אחת מהשיטות קביעת הרצף המסחריות של "הדור השלישי" עושה שימוש בטכנולוגיה שעיקרה: 1.

1
done
by
מיין לפי

10. הדחף העיקרי כיום לפתח שיטות מהירות יותר לקביעת רצף DNA:

1
mood
by
מיין לפי

בשיטות הוותיקות לקביעת רצף עושים שימוש בהפרדה בג'ל של מקטעי DNA חד-גדיליים:

1
done
by
מיין לפי

12. השיטה הקרויה Pyrosequencing:

1
done
by
מיין לפי

13. פריצת הדרך בפרוייקט הגנום האנושי הושגה כאשר:

1
done
by
מיין לפי

המונח Shot-gunning בקביעת רצף DNA:

1
done
by
מיין לפי