Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

. הקולונה המשמשת לDNA הפלסמידי

1
done
by
מיין לפי

לשיטה הקרויה דנא הרייז(?!)

1
done
by
מיין לפי
by Yael Gluskinos
Yael Gluskinos 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 285
אני חושבת שכוונת השאלה (על אף הניסוח הנוראי) היא שימוש בדגימת שיער לריצוף גנומי והכוונה בתשובות היא ששיטה זו עושה שימוש ב southern blot תספיג דרומי (ג'ל אלקטרופורוזה למקטעים גנומים)....
by

13. תפקידו של ה DNA הלא מסומן בתהליך ההיברידיזציה הוא

1
done
by
מיין לפי

שיטות קביעת הרצף העתידיות הדור השלישי 1.

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

הדהנטורציה של ה DNA בשיטה הקרויה סאודנבלוטינג

1
done
by
מיין לפי

השיטה הראשונה לקביעת רצף

1
done
by
מיין לפי

להלן מספר משפטים הקשורים לתוצאות המעבדה (3 נקודות) 1. בסמן הSNP אשר נבדק במעבדה היה צפוי שאלל g יעבור חיתוך עם אנזים רסטריקציה 2HAEL 2. בסמן ה SNPשנבדק במעבדה היה צפוי שהגנוטיפ gc הטרוזיגוט יעבור חיתוך עם אנזים הרסטריקציה HAE2 3. בסמן ה SNP שנבדק במעבדה היה צפוי שהגנוטיפ gc הטרוזיגוט לא יעבור חיתוך עם אנזים הרסטריקציה HAE3 4. בסמן ה SNP שנבדק במעבדה היה צפוי שאלל c יעבור חיתוך עם אנזים הרסטריקציה HAE3 סמנו את התשובה הנכונה ביותר: . *קיבלו את 2 התשובות

1
done
done
by
מיין לפי
by Amit Naaman
Amit Naaman 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
לא הוגן! עם התיבה המסומנת נכונה, ומתייחסים שם גם למשפט 2 וגם למשפט 4, מדוע אם כך צריך לסמן גם את התיבה המתייחסת רק למשפט 4?!
by

24. על פי תוצאות המחקר במעבדה ממה שהיה ידוע מהספרות אנו מצפים לקבל את ההתפלגות הבאה בשכיחות של היכולת לזהות או לא לזהות את החומר הכימי PTC סמנו את המשפט הנכון ביותר 3 נק'

1
done
by
מיין לפי

להלן מספר משפטים הקשורים לSNP הנמצא בגן TAS2R38 שנבדק במעבדה (3נק') 1. בסמן הSNP אשר נבדק במעבדה היה צפוי שאלל G יהיה בקורולציה לחוסר יכולת לטעום PTC 2. בסמן הSNP אשר נבדק במעבדה היה צפוי שאלל C יהיה בקורולציה לחוסר יכולת לטעום PTC 3. בסמן הSNP אשר נבדק במעבדה היה צפוי שאלל G יהיה בקורולציה ליכולת לטעום PTC 4. בסמן הSNP אשר נבדק במעבדה היה צפוי שאלל C יהיה בקורולציה ליכולת לטעום PTC סמנו את התשובה הנכונה ביותר: 1.

1
done
by
מיין לפי

בזמן ההפרה של DNA מאפיתל תאי החך בתוך הקיט המסחרי במעבדה היה חומר המכונה צ'לקס אשר תפקידו בתוך הקיט הוא כנראה (2 נק')

1
done
by
מיין לפי
by Yael Gluskinos
Yael Gluskinos 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 285
טעות במילה האחרונה בתשובה - הכוונה היא למבחנה ולא לגרעין....
by