Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

משקל גוף , אגירת שומן גוף , נדידה ןכניסה לשנת לחורף הם מנגנונים המהווים תופעות פיסיולוגיות המושפעות ממחזוריות שנתית . מי מהמשפטים אינו נכון לגבי הצהרה זו ?

1
done
by
מיין לפי

ענה על השאלה הבאה:

1
done
by
מיין לפי

נתונה השאלה הבאה:

1
done
by
מיין לפי

תוחלת החיים הממוצעת של האוכלוסיה בעולם אינה אחידה . תוחלת החיים הממוצעת של נשים גבוהה בכארבעה שנים משל הגברים בכל מקום בעולם . הדבר נובע ככל הנראה מ:

1
done
by
מיין לפי

מלטונין וטיפול תאורה הם שילוב שכיח בטיפולים של תסמונות הנובעות משיבושים בשעון הביולוגי. בקרב אנשים המתקשים להירד עד שעה מאוחרת ומתקשים להתעורר בבוקר הטיפול הניתן הוא:

1
done
by
מיין לפי

אורך אפיזודת השינה מושפע מהמיקום של תקופת השינה ביחס למחזור המטפרטורה: נכון להגיד שלרוב נתעורר עם עליית הטמפרטורה, ונישן את אפיזודת השינה הארוכה במקביל לשפל המטמפרטורה. משתמע מכך שתחילת העלייה במחזור הטמפרטורה:

1
done
by
מיין לפי

מה התיאור המדויק ביותר לאוכלוסיה עליה יתבצע ניסוי קליני לבחינת חיסון חדש (phase II + III)?

1
done
by
מיין לפי

עיקרון מנחה חשוב בניסויים קליניים הינו עיקרון הdouble blind (סמיות כפולה) משמעותו היא:

1
done
by
מיין לפי

phase IV מתקיים בניסויים קלינים לאחר שכבר אושרה תרופה לשימוש ע"י הFDA. שלב זה ידוע גם בשם post-marketing surveillance (PMS) . חשיבותו של שלב זה היא בזיהוי תופעות לוואי נדירות מאוד שספק אם ניתן היה לעלות עליהן במדגמים עליהם מבוצע הניסוי הקליני. תופעות לוואי המתגלות בשלב זה הן:

1
done
by
מיין לפי

בבדיקה סרולוגית, הבודקת קיום נוגדנים למחלות מיתן להבחין בין אדם שחוסן למחלה (באופן טבעי או מלאכותי ) לבין אדם שלא נחשף מעולם לגורם המחלה. מי מההיגדים הבאים נכון ?

1
done
by
מיין לפי