Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

____ מהווה חסם עליון ל _____

1
done
by
מיין לפי

"מרחב מיון" הינו

1
mood
by
מיין לפי

לאחר שנבחרו המועמדים לשרת בטנקים ( שלב ה________ ) אנו מחליטים מי מהם לביות באיזה תפקיד בטנק ( שלב ה__________)

1
done
by
מיין לפי

על פי הנאמר בשיעור, השיטה הסטטיסטית העיקרית בה משתמשים במיון כח אדם הינה

1
done
by
מיין לפי

איזה מבין החוקרים הבאים הוזכר עי פרופ' בר אלי בהקשר של השפעת גורמי תורשה על אופי

1
done
by
מיין לפי

גישת האינטרקציה לאישיות

1
done
by
מיין לפי

בסרט שודדי עמק הסילקון קיימת סצנה שבה ביל גייטס נדרש להגיע לפגישה בהולה אל סטיב ג'ובס כדי לתת דין וחשבון על פעילות הצוות שלו. מה מבין הדברים שאמר גייטס עזר לשכנע את ג'ובס שהכל בסדר ואין מה לחשוש

1
done
by
מיין לפי

האישיות של בני אדם היא פונקציה של

1
mood
by
מיין לפי

כיום יש מודעות הולכות וגוברות לחשיבות של חקר האישיות בעולם העבודה, איזה מבין המשפטים הבאים אינו נכון בהקשר של אישיות והתנהגות ארגונית

1
done
by
מיין לפי

בהקשר של חמשת מאפייני האישיות המרכזיים (BIG 5) איזה מבין המשפטים הבאים אינו נכון

1
done
by
מיין לפי