Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אהוד, מומחה מכירות בחברות כוכבי המזון, ניחן ברמה גבוהה של בקרה עצמית. ידוע שהוא צבר מוניטין ביכלת מכירות הן לחנויות של עניים והן לחנויות של עשירים. בהתאם לנתוני השאלה, איזה מבין המשפטים הבאים נכון יותר

1
done
by
מיין לפי

בנימין הוא בעל דפוס התנהגות הבא: ממהר, תחרותי,זקוק לאתגרים ועובד יותר טוב תחת לחץ. בהתאם לתאוריה של Type A vs Type B מה מסביר יותר להיות דפוס ההתנהגות שלו ביחסים עם אנשים אחרים בעבודה

1
done
by
מיין לפי

אילו מהמשפטים הביאם סביר לטעון לגבי עמית

1
done
by
מיין לפי

יפית מחפשת את עבודת חייב במודעות הדרושים. היא נתקלת בשתי מודעות שונות לחלוטין. במודעות הדרושים של ארגון "סקסס" מודגשים אופיוניו של הארגון כארגון מוביל בתחומו,דינמי תחרותי ויצירתי בעוד ארגון "סטבילטי" מדגיש את השעות הנוחות את הביטחון התעסוקתי ותנאי ההעסקה המצוינים. יפית זוכרת מחוויות ילדותה כי הוריה עודדו אותה להישגים ומנעו ממנה ביטויי אהבה במידה ונכשלה. במונחי התיאוריה של היגינס איזה מוקד וויסות סביר כי יאפיין את יפית

1
done
by
מיין לפי

יפית מחפשת את עבודת חייב במודעות הדרושים. היא נתקלת בשתי מודעות שונות לחלוטין. במודעות הדרושים של ארגון "סקסס" מודגשים אופיוניו של הארגון כארגון מוביל בתחומו,דינמי תחרותי ויצירתי בעוד ארגון "סטבילטי" מדגיש את השעות הנוחות את הביטחון התעסוקתי ותנאי ההעסקה המצוינים. במונחי התיאוריה של היגניס(מוקדי וויסות)...

1
done
by
מיין לפי

אילו מהמשפטים הביאם נכון לגבי מוקדי וויסות התקרבות והימנעות

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשפטים הביאם נכון לגבי שביעות רצון מהעבודה

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

על פי תאוריית ההתסגלות לעבודה. מה תורם באופן ישיר לשביעות הרצון של הארגון

1
done
by
מיין לפי

כיצד הסרט לכשכש בכלב ממחיש שימוש מתוחכם בידע לגבי תרבות ארגונית המפאיינת קבוצה, לעיצוב המציאות של האומה האמריקאית

1
done
by
מיין לפי

באופן מסורתי הידסצפלינה המדעית האמפיינת את רמת המאקרו במדעי ההתנהגות במנהל הינה

1
done
by
מיין לפי