Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ילדה עם ASD שחובטת את ראשה בקיר כל פעם שמתוסכלת. לפי ABA איך ינסו לטפל בה?

1
done
by
מיין לפי

"אביב גר עם ההורים שלו ואחותו ולומד בגן, בשנה הבאה הולך ללמוד בבית ספר" דוגמא למה התיאור?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון על תהליך שההורים עוברים לילד עם ASD?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי ילדים עם ASD?

1
done
by
מיין לפי

משהו עם ילדה שאובחנה בגיל 10 בASD. ומה נכון לגביה?

1
mood
by
מיין לפי

מהם ההבדלים העיקריים בין היחידות (מודולות) השונות של כלי האבחון ADOS?

1
done
by
מיין לפי

איזה אבחנה אינה קשורה ל-SPCD (סושיאל פרגמטיק)?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי הנחות יסוד של גישות טיפול ב-ASD כיום?

1
done
by
מיין לפי

מה מבין האפשרויות הבאות אינה סיבה אפשרית לאחוז הגבוה של ASD חמור בקרב האוכלוסייה הבדואית?

1
done
by
מיין לפי

מה גרם לקאנר להמציא את תופעת "infantile autism"?

1
done
by
מיין לפי