Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

נועם בן החמש וחצי אובחן עם ASD. הוריו מתלבטים האם ישולב בחינוך הרגיל או המיוחד. איזה מהבאים נכון?

1
done
by
מיין לפי

11) שואלים ילד עם ASD מה זה המשחק "טאקי", והוא מסביר " רואה את הקלף הזה? איתו אתה יכול לבחור איזה צבע יהיה. כשיש את הקלף הזה אתה יכול לשים רק מהצבע הזה, כשיש את הקלף הזה…." וכך הלאה. איזו תיאוריה מסבירה את התיאור של ילד זה?

1
done
by
מיין לפי

לפי המאמר Experiences of autism diagnosis: A survey of over 1000 parents in the United Kingdom מה היה מנבא לשביעות רצון של ההורים מהאבחנה?

1
done
by
מיין לפי

לפי המאמר עם ההתערבויות אחד-על-אחד מה לא נכון?

1
done
by
מיין לפי

אלי הולך עם אמא שלו ורואה בלון ואז הוא קורא "בלון", מסתכל על אימו שלו ושוב על הבלון. מה יוסי למד?

1
done
by
מיין לפי

מה לא נמצא בקו-מורבידיות עם ASD?

1
done
by
מיין לפי

לפי המאמר של האחים, מה הסיבה לכך שהיחסים בין אח ללא מוגבלות לבין אחיו עם ASD הם פחות חיוביים/חזקים מאשר אח לילד עם מוגבלות אחרת?

1
done
by
מיין לפי

לפי המאמר של הבדואים מה לא נכון?

1
done
by
מיין לפי

לפי המאמר של STP, מה היתרון בתוכנית זו?

1
done
by
מיין לפי

לפי המאמר – מונחים של הספקטרום, למה הרבה הורים לילדים עם ASD לא משתמשים במונח אחד אלא כל פעם במונח אחר?

1
done
by
מיין לפי