Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

השלימו את החסר בטקסט הבא (מתוך הספר ״הפילוסופים הקדם-סוקראטיים״ מאת ש. שקולניקוב, פרק 2 בשינויים קלים): ״ ___1___ לעולם רואה את הדבר הפרטי בפרטיותו. בעוד המושג והחוק הכללי הם בהכרח אימפרסונליים, הרי ___1___ רואה את הדברים ראייה פרסונאלית ומדבר תמיד בשמות פרטיים. ומכיוון שאין הוא יכול לדבר על חוק כללי, הריהו תמיד ___2____ מסויים. הוא רואה איפוא את העולם כ___3____ של כוחות ותולדותיהם ולא כ___4____.״

1
done
by
מיין לפי

מהו המדרג האונטולוגי על פי משל הקו המחולק (מלמעלה למטה)?

1
done
כל התשובות נכונות.
by
מיין לפי

״הסיבתיות המדעית יש בה יסוד של אנאליזה: אין דבר A בתור שכזה פועל כולו על דבר B, אלא אספקט מסויים a שב-A פועל על אספק מסוים b שב- B. כך, ניוטון איננו מסתכל על הארץ המושכת אליה תפוח, אלא על מסה מסוימת המושכת מסה אחרת. אך זו הבחנה מושגית בדבר הנתון, המבודדת בו אספקטים שאינם נתונים בעין, וזאת אין המיתוס עושה. במיתוס, A גורם ישירות ל-B, ללא תיווך וללא אנאליזה״ כיצד תיארנו בקורס את היכולת האנליטית, הנוכחת במדע ונעדרת במיתוס, לבודד אספקט מושגי מסוים a מתוך דבר A?

1
done
by
מיין לפי

בהמשך לשאלה הקודמת, בהעדר היכולת האנליטית להבחין באספקטים של הדברים, איך נאפיין את הקישוריות בין הדברים אשר מציעה החשיבה המיתית?

1
done
by
מיין לפי

אלו שני זרמים/הוגים קדם סוקרטיים מציגים שתי רגישויות אונטולוגיות מנוגדות באשר להיבט הכמותי של הדברים מול ההיבט האיכותי שלהם, אבל תופסים שניהם את ההוויה כמערכת של יחסים?

1
done
by
מיין לפי

קראו את הקטע הבא של הפילוסוף הצרפתי אנרי ברגסון מספרו ״ההתפתחות היוצרת״ (1907) בו הוא כותב על חוויית הקיום הפנימית שלו, וענו על השאלה שלאחריו: ״אני עובר ממצב למצב, חם לי או קר לי, אני עליז או אני עצוב, אני עובד או איני עושה כלום, אני מסתכל במה שסובב אותי או אני חושב על דבר אחר. תחושות, רגשות, רציות, מושגים - אני משתנה איפוא בלא הפסק [...] גם כל מצב ומצב בפני עצמו לא נותר יציב במשך הזמן שהוא חל וכשאני מתבונן היטב אני מגלה שאין מצב של רגש, של דימוי או של רצייה, שאינו משתנה עצמו בכל רגע ורגע [...] האמת היא שאנו משתנים בלי הרף ושהמצב עצמו כבר יש בו השתנות [...] מן הנמנע שאיזושהי תודעה תתנסה פעמיים באותו המצב עצמו [..]״ איזו עמדה קדם סוקרטית טוענת דברים דומים לא רק על החוויה הפנימית של האדם אלא אף על הטבע?

1
done
by
מיין לפי

הפילוסוף, המתמטיקאי והמדען רנה דקארט (המאה ה-17) טען שהחומר במהותו הוא לא יותר מאשר מרחב גאומטרי והדברים החומריים אינם אלא מודיפיקציות (מצבים ספציפיים שונים) של המרחב הגאומטרי הזה. כל שאר התכונות שאנו תופסים בחומר (צבע, חום, לחות, קושי וכו׳), טוען דקארט, אלו רק דימויים של תודעתנו. לעמדתו של איזה הוגה מיוון העתיקה הכי קרובה עמדתו זו של דקארט?

1
done
by
מיין לפי

הפילוסוף, המתמטיקאי והמדען רנה דקארט (המאה ה-17) טען שכל דבר חומרי במהותו איננו מכיל שום יסוד נפשי ועל כן אין בו גם שום רצון ושאיפה (חוץ מהאדם שברצון האל זכה לאינטראקציה בין נפש ובין גוף). מכאן הסיק דקארט שכל צורות החיים כולל בעלי-החיים (מלבד האדם) הם בעצם אוטומטים: מכונות הפועלות באופן מכאניסיטי לחלוטין, ושכך יש להבין את כל מכלול תכונותיהם והתנהגותם. איזה הוגה או זרם מחשבה יווני מציג מפורשות תפיסה הפוכה לזו של דקארט?

1
done
by
מיין לפי

♞. איזה מהמשפטים הבאים הוא אפריורי?

1
sentiment_very_satisfied
לא בטוחים מה התשובה הנכונה
by
מיין לפי

♞. איזה מהמשפטים הבאים הוא אמיתי באופן אפריורי?

1
done
<ins>הדעות חלוקות בין א' ל-ג'</ins>
by
מיין לפי
by Eden Mermelshtei
Eden Mermelshtei 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אני חושבת דווקא שזה ג'. כי אין חיה עם רגליים אי זוגיות וזו ידיעה שאני יודעת לוגית בלי צורך להוכיח פשוט לא קיימת חיה כזו , איך הם ילכו ויתאזנו?
by
by Felipe Cohen
Felipe Cohen 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אבל את לא יכולה להוכיח שאין חיה כזאת (ללא מספר אי זוגי של רגליים), לכן, מכיוון שזה משפט אפריורי, את לא יכולה לשלול את האופציה הזו. מחזק את א'.
by
by יובל עבדן
יובל עבדן 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
כנראה שהתשובה היא א' בסוף, כי אפריורי למשל שכל בעלי הרגליים יש להם רגליים. אבל מספר הרגליים צריך לבדוק לכן כששמים את כל האפשרויות זוגי/אי זוגי זה מכסה וזה אפריורי.
by
by Linoy Mishan
Linoy Mishan 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
התשובה היא א'. כדי לדעת שלכל בעלי החיים יש רגליים צריך ניסיון. נניח נחש הוא בעח בלי רגליים. אבל אם יש בעל בעח שהוא בעל רגליים והמילה רגליים היא ברבים אז הידע ללא הניסיון שלי אומר שזה או מספר זוגי או אי זוגי..
by