Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כמה עותקים של הכרומוזום קיימים בחיידק רגע לפני החלוקה, כאשר זמן הדור שלו הוא 45 דקות?

1
done
by
מיין לפי

מסלול ליזוגני (מתון) בהשוואה למסלול ליטי (אלים) מתקיים כאשר:

1
done
by
מיין לפי

נגיפים (וירוסים) עטופים

1
done
by
מיין לפי

חיידקי אי-קולי גדלים בכמאוסטט, במצב שיווי משקל לפני נקודת השטיפה ומוזנים במצע גידול זהה. בכמואסטט א' קצב ההזנה הוא פי 2 בהשוואה לכמואוסטט ב'. מהן התוצאות הצפויות?

1
done
by
מיין לפי

רעלן הכולרה באופן ישיר

1
done
by
מיין לפי

חיידק עמיד ל-2 אנטיביוטיקות בקטריוסטטית נבדק במבחן דסקיות המכילות פניצילין. איך השפיעה העמידות של גודל רדיוס העיכוב שנוצר מסביב לדיסקיות עם פניצילין בהשוואה לזן הבר?

1
done
by
מיין לפי

חומצה ליפוטיכואית נמצאת ב

1
done
by
מיין לפי

עבור עדשה מרכזת, כאשר העצם הנצפה נמצא במרחק בין המרכז הפוקאלי הראשון F1 למרכז הפוקאלי השני 2F1 ממרכז העדשה, התמונה שתתקבל תהיה

1
done
by
מיין לפי

על מנת להבחין בתא חיידק בעל כלורופיל מספיק שנשתמש במיקרוסקופ

1
done
by
מיין לפי
by Yahel Shechter
Yahel Shechter 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 50
שימו לב, אם אתם נתקלים בשאלה כזו במבחן, תשאלו האם מעוניינים לראות את האברון כלורופיל או את החיידק. ותענו בהתאם (לראות אברונים זה רק בTEM). כרגע השאלה מסומנת כהסתכלות על החיידק כולו
by

איזה משפט נכון לגבי מיקרוסקופ קונפוקאלי (CSLM) (בחירה מרובה)

1
done
done
by
מיין לפי
by Roni Fiebelman
Roni Fiebelman 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
למה הוא לא מאפשר גם קבלת תמונת תל מימדית?
by
by Yahel Shechter
Yahel Shechter 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 50
רשום "כמו במיקרוסקופ דיפרנציאלי" וקארין אמרה שלא למדנו עליו
by