Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

תרבית חיידקים בריכוז 9^10 bac\mL נמהלה על ידי 3 מיהולים: ראשון פי 10, שני פי 100, שלישי פי 2. מה יהיה הריכוז הסופי של החיידקים בתרבית המהולה?

1
done
by
מיין לפי

כמה מזלגות רפליקציה קיימים באי-קולי מיד לאחר החלוקה, כאשר זמן הדור הוא 30 דקות (שים לב, לאחר כל איניציאציה נוצרים 2 מזלגות)

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מהו זמן הדור של חיידקים שהגדילו את אוכלוסייתם מ-5^10 ל-6^10 תוך 240 דקות? כאשר התרבית הגיעה ל6^10 התקלקל האינקובטור והתחמם ל-80 מעלות. החיידקים התחילו למות בקצב של D-value=30min . כמה חיידקים יישארו בתרבית לאחר 3 שעות באינקובטור?

1
done
by
מיין לפי

במעגל הפחמן, פוטוסינתזה אנאירובית הוא תהליך בו:

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי שעתוק ותרגום המטען הגנטי של וירוס

1
done
by
מיין לפי

בחיידק מסוג Bacillus זמן C (שכפול כרומוזום) הינו 50 דקות וזמן D (בניית מחיצה) הינו 30 דקות. מה יהיה נפח החיידק רגע לפני החלוקה הראשונה (80 דקות) אם זמן הדור של החיידק g הוא 40 דקות?

1
done
by
מיין לפי

2 תרביות של חיידקי אי-קולי בשלב המאוזן האמיתי הראו מדידה של 0.5 OD. בתרבית הראשונה לאחר הספירה החיה ריכוז החיידקים עמד על 8^10 bcc/mL. מהו הריכוז המשוער בתרבית השנייה, כאשר ידוע שמכילה חיידקי אי-קולי מוטנטים קטנים פי 3.5 מהחיידקים בתרבית הראשונה.

1
done
by
מיין לפי

בבדיקה כלשהי נמצאה פעילות של האנזים reverse transcriptase. נתון זה מרמז על נוכחות של:

1
done
by
מיין לפי

ספירת CFU לא תהיה תלויה ב:(בחירה מרובה)

1
done
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

על מנת לבנות מיקרוסקופ שימושי, יש למקם את הדגימה הנצפת כך שהתמונה שתתקבל בצד השני של העדשה המרכזת תהיה

1
done
by
מיין לפי