Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מבין סדר הפעולות הבאות אינו נכון:

1
done
by
מיין לפי

מהו המרכיב העיקרי לעלות CRM

1
done
by
מיין לפי

איזה משפט מהבאים מתאר יתרון של ארכיטקטורה תלת שכבתית:

1
done
by
מיין לפי

שלב ביניים בין שלב ביניים בין REQUESITION לבין PO יהיה:

1
done
by
מיין לפי

היתרון בשיטת השילוב מלמטה למעלה ?

1
done
by
מיין לפי

מה ישתנה בהזמנה כתוצאה מעדכון מחיר הפריט לאחר אישורה ) ORACLE :)

1
done
by
מיין לפי

( לאחר שיצרנו OBlanket P על 0111 פריטים עם release של 011 פריטים מסוג ב' שצריכים להגיע עד 5.5.15 , ו PO רגיל שאמור להגיע ב 1.5 על 151 פריטים מסוג א' , מהי הכמות של פרטי א'+ב' יחדיו שיהיו במחסן של החברה ?

1
done
by
מיין לפי

למחסן הגיע מחסנאי חדש ומנהל המחסן אינו סומך עליו (בעיית אמינות) כיצד ניתן למקסם את אמינות הספירה ותוצאותיה בעזרת הגדרות המערכת?

1
done
by
מיין לפי

אתה מחסנאי – ביום בהיר אחד קיבלת משלוח לארגון. לאחר בדיקה מתגלה לפתע כי אין למשלוח זה הזמנת רכש במערכת. מה תעשה?

1
done
by
מיין לפי

אתה מחסנאי – ביום בהיר אחד קיבלת משלוח לארגון. כשבוע לאחר ההכנסה למלאי מתגלה בבדיקה אקראית כי כל הפריטים פגומים - מהו סדר הפעולות הנכון שיופיע במסך: view receiving transactions

1
done
by
מיין לפי