Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מבין סדר הפעולות הבאות אינו נכון:

1
שאלה #18830
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מהו המרכיב העיקרי לעלות CRM

1
שאלה #18831
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

איזה משפט מהבאים מתאר יתרון של ארכיטקטורה תלת שכבתית:

1
שאלה #18832
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

שלב ביניים בין שלב ביניים בין REQUESITION לבין PO יהיה:

1
שאלה #18834
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

היתרון בשיטת השילוב מלמטה למעלה ?

1
שאלה #18835
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

מה ישתנה בהזמנה כתוצאה מעדכון מחיר הפריט לאחר אישורה ) ORACLE :)

1
שאלה #18836
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

( לאחר שיצרנו OBlanket P על 0111 פריטים עם release של 011 פריטים מסוג ב' שצריכים להגיע עד 5.5.15 , ו PO רגיל שאמור להגיע ב 1.5 על 151 פריטים מסוג א' , מהי הכמות של פרטי א'+ב' יחדיו שיהיו במחסן של החברה ?

1
שאלה #18837

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

למחסן הגיע מחסנאי חדש ומנהל המחסן אינו סומך עליו (בעיית אמינות) כיצד ניתן למקסם את אמינות הספירה ותוצאותיה בעזרת הגדרות המערכת?

1
שאלה #18839
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

אתה מחסנאי – ביום בהיר אחד קיבלת משלוח לארגון. לאחר בדיקה מתגלה לפתע כי אין למשלוח זה הזמנת רכש במערכת. מה תעשה?

1
שאלה #18842
sentiment_very_satisfied

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

אתה מחסנאי – ביום בהיר אחד קיבלת משלוח לארגון. כשבוע לאחר ההכנסה למלאי מתגלה בבדיקה אקראית כי כל הפריטים פגומים - מהו סדר הפעולות הנכון שיופיע במסך: view receiving transactions

1
שאלה #18844
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!