Discuss, Learn and be Happy חזרה לדיון

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

באילו מהמודולים ניתן ליצור location?

1
done
by
מיין לפי

איזה מוצרים לא מחכים במחסן הקבלה ?

1
done
by
מיין לפי

סמן את המשפט הנכון :

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מהו אינו מדד לאיכות ניהול המלאי ?

1
done
by
מיין לפי

2. מה אינו נחשב כתת מודל ב Oracle Procurement Life cycle:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

4. סמן את המשפט הנכון

1
done
by
מיין לפי

5. איזה מבין הבאים הוא אינו דו"ח:

1
done
by
מיין לפי

6.מדוע תת המודול חישוב משכורת אינו מופיע תחת HR

1
done
by
מיין לפי

2. באילו שכבות מאופיינת אפליקציית הORACLE?

1
done
by
מיין לפי

3. לתהליך הייצור הוכנסו ברגים מסוג מסוים בהם יעשה שימוש תכוף ברצפת הייצור. לאחר כתיבת ואישור ה___________ הפנימי, הגדרנו הזמנה מסוג ___________. מכוון שהספק של הברגים הוא ספק אמין ועובד איתנו כבר לאורך תקופה לא נזדקק לקליטת הפריטים בשיטת ה____________.

1
done
by
מיין לפי