Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הפיקים הם אורך גל בו מתרחשת בליעה, לאורכים אלו אנרגיה המתאימה בדיוק להפרש בין רמות האנרגיה.

1
שאלה #21609
done

אם האנרגיה של קרן ה-X תתאים בדיוק להפרש בין רמות אנרגיה בחומר תתרחש..

1
שאלה #21610
done

ככול שהמספר האטומי גדול יש

1
שאלה #21611
done

Shani Pri-or

Shani Pri-or
לפני 4 חודשים
תיקון
0

ככול שהאנרגיה גדולה יותר - יש יותר חדירה של קרניים, כי החומר לא מסוגל לבלוע אנרגיה שהיא גדולה מידי

1
שאלה #21612
done

ספרה ראשונה 3

1
שאלה #21613
done

ספרה ראשונה 2

1
שאלה #21614
done

ספרה ראשונה 6

1
שאלה #21615
done

ספרה שניה 3

1
שאלה #21616
done

ספרה ראשונה 4

1
שאלה #21617
done

ספרה ראשונה 1

1
שאלה #21618
done