Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הפיקים הם אורך גל בו מתרחשת בליעה, לאורכים אלו אנרגיה המתאימה בדיוק להפרש בין רמות האנרגיה.

1
done
by
מיין לפי

אם האנרגיה של קרן ה-X תתאים בדיוק להפרש בין רמות אנרגיה בחומר תתרחש..

1
done
by
מיין לפי

ככול שהמספר האטומי גדול יש

1
done
by
מיין לפי
by Shani Pri-or
Shani Pri-or 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 149
תיקון
by

ככול שהאנרגיה גדולה יותר - יש יותר חדירה של קרניים, כי החומר לא מסוגל לבלוע אנרגיה שהיא גדולה מידי

1
done
by
מיין לפי

ספרה ראשונה 3

1
done
by
מיין לפי

ספרה ראשונה 2

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

ספרה ראשונה 6

1
done
by
מיין לפי

ספרה שניה 3

1
done
by
מיין לפי

ספרה ראשונה 4

1
done
by
מיין לפי

ספרה ראשונה 1

1
done
by
מיין לפי