Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

המתח היותר גבוה הוא המתח הנדרש לסדרה K, וזאת משום שסדרה K היא שכבה קרובה לגרעין ולכן המתח שנדרש להשקיע הוא גבוה יותר מאשר בסדרה L

1
mood
by
מיין לפי

ככול שהזווית קטנה יותר - הפיק הוא ראשון יותר

1
done
by
מיין לפי
by Avigayil Sztokman
Avigayil Sztokman 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 274
מה זה אומר?
by

סיבות להופעת רקע

1
done
done
done
done
by
מיין לפי

מיקום הפיק מספק מידע על:

1
done
by
מיין לפי

עוצמת הפיק קורלטיבית למיקום האטומים

1
done
by
מיין לפי

עובי הפיק מספק מידע על:

1
done
done
by
מיין לפי

scale factor מספק מידע על:

1
done
by
מיין לפי

היתרונות

1
done
done
done
done
by
מיין לפי

החסרונות

1
done
done
done
done
by
מיין לפי

לאיזה שריג ברווה קיים מרכוז C

1
done
done
by
מיין לפי