Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כמה זמן לאחר הרכבת חישוק חדש בצמיג, חובה לבצע הידוק חוזר?

1
done
by
מיין לפי

איפה ימצאו שם הייצרן וארץ ייצור הצמיג?

1
done
by
מיין לפי

למה נועדו הסימונים על גבי הצמיגים?

1
done
by
מיין לפי

באיזו יחידת נפח נמדד נפח תא המטען?

1
done
by
מיין לפי
by Alla Dozoretz
Alla Dozoretz 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
מוזר... הרי מקובל למדוד בליטרים.
by

למה נועד מפתח המהירות של צמיגים?

1
done
by
מיין לפי

מה ישתנה אם צמיגי האוטובוס יוחלפו בצמיגים בעלי מידות שונות?

1
done
by
מיין לפי

מדוע נדרש לגרור את האוטובוס אך ורק עם מוט גרירה?

1
done
by
מיין לפי

מדוע מומלץ להמשיך ולהפעיל את מנוע האוטובוס, במידת האפשר, בעת גרירתו?

1
done
by
מיין לפי

מהיכן יש להרים את הרכב הציבורי, לצורך גרירתו, במידה שההיגוי מקולקל?

1
done
by
מיין לפי

כיצד ניתן לשחרר את תאי הבלימה הנעולים של גלגלי האוטובוס האחוריים, לצורך גרירתו?

1
done
by
מיין לפי