Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

למה מיועדים המתלים ברכב הציבורי?

1
done
by
מיין לפי

מה תפקידה של מערכת הקירור במנוע?

1
done
by
מיין לפי

כיצד תגדיר את תנועת הינע גלגלי הרכב?

1
done
by
מיין לפי

למה מיועדת משאבת ההזרקה במערכת אספקת הדלק במנוע הדיזל?

1
done
by
מיין לפי

אילו חלקי מנוע מחייבים שימון?

0.83
done
by
מיין לפי

להיכן זורם נוזל הקירור החם המגיע מהמנוע?

1
done
by
מיין לפי

מהי מידת הבטיחות של מנוע דיזל לעומת מנוע בנזין?

1
done
by
מיין לפי

מהו תפקיד השסתומים במנוע דיזל?

1
done
by
מיין לפי

מהו אחד מהתפקידים של ממסרת הינע סופי באוטובוס?

1
done
by
מיין לפי

היכן עוצמתי יותר הכוח המניע של תיבת ההילוכים ברכב הציבורי?

1
done
by
מיין לפי