Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה משמעות התמרור?

1
done
by
מיין לפי

איזה תמרור מורה על מתן זכות קדימה במעגל תנועה?

1
done
by
מיין לפי

בתחילת הקטע מוצב תמרור 308. איזה תמרור יוצב לבאים ממול?

1
done
by
מיין לפי

איזה תמרור סביר שתראה לפני שיופיע תמרור 305?

1
done
by
מיין לפי

נאסרו חנייה ועצירה בצד הדרך. איזה תמרור יוצב במקום?

1
done
by
מיין לפי

אחרי איזה מהתמרורים האלה אסורה העקיפה (למרחק של כ-100 מטרים)?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהתמרורים אוסר לפנות שמאלה לתחנת דלק?

1
done
by
מיין לפי

תוקפו של איזה מהתמרורים האלה לא יפוג בצומת הקרוב?

1
done
by
מיין לפי

בכניסה לדרך הוצב התמרור 401. איזה תמרור יוצב בכניסה מצדה האחר של הדרך?

1
done
by
מיין לפי

איזה תמרור מתיר חנייה לרכב על מדרכה?

1
done
by
מיין לפי