מט במסע אחד: מט במסע פרק 04

בסרטון נעסוק בשלוש עמדות אשר בכל אחת מהם נחפש את המט במסע אחד בלבד