מט במסע אחד: מט במסע פרק 08

בסרטון נעסוק בשלוש עמדות מורכבות אשר בכל אחת מהם נחפש את המט במסע אחד בלבד