מט במסע אחד: מט במסע פרק 14 באמצעות ריתוק מלא

אנחנו ניתן מט במסע תוך כדי שננצל את העובדה שהכלי היחידי שיכול להכות את הכלי שלנו הינו מרותק באופן מלא