Discuss, Learn and be Happy חזרה לדיון

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

21.כאשר ההחזר הוורידי יורד, תפוקת הלב (cardiac output): תשובה

1
done
by
מיין לפי

22.מה קורה לקצב הלב עקב עליה בלחץ הדם של הסינוס הקרוטיד (אילייה נכנס לכיתות והבהיר שמדובר בבארורצפטורים באבי העורקים ובצוואר)? תשובה

1
done
by
מיין לפי

23.משך פוטנציאל פעולה בסיבי פורקיניה כאשר זרם האשלגן Iks עולה ? תשובה

1
done
by
מיין לפי

24.בעת גירוי עצב הואגוס מרווח RR בא.ק.ג. תשובה

1
done
by
מיין לפי

25.מה יקרה לשיא פוטנציאל פעולה ב-SA NODE כתוצאה מהוספת TTX(רעלן סלקטיבי לתעלות נתרן) תשובה

1
done
by
מיין לפי

26.בחדר המתכווץ העלייה הפתאומית של aortic pressure ללא שינוי ב-contractility, preload או קצב לב תגרום ל: תשובה

1
done
by
מיין לפי

27. באיזה מהפרעות הקצב מספר ה- P waves שווה למספרם של QRS complexes ? תשובה

1
done
by
מיין לפי

28. חוקר רצה לבדוק את פוטנציאל הפעולה בתא עצב והכניס בטעות את התאים לתוך תמיסה עם ריכוז אשלגן של 6 mM במקום ריכוז אשלגן של 3 mM כמו שהיה אמור להיות. מה יקרה? תשובה

1
done
by
מיין לפי

29. כיצד ישתנה זרם האשלגן בתאי עצב בעת גירוי דה פולריזטורי (ל+20mV) ארוך של 2 שניות?

1
done
by
מיין לפי

30. פוטנציאל מנוחה של תא איזופוטנציאלי הוא מינוס 70 מיליוולט. הוזרק לו זרם של 100 פיקואמפר וגרמו למתח הממברנה לעלות ב10 מיליוולט. בזמן שכל זה קרה, מהו מתח הממברנה לאחר קבוע זמן אחד? תשובה

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי