Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

41. לתינוקות קשה יותר לנשום בשנה הראשונה לחיים כי: תשובה 4. יש להם כמות קטנה של סיבים מסוג I

1
done
by
מיין לפי

42. היפוקסיה (חוסר חמצן) מגרה את מערכת הנשימה באמצעות? תשובה

1
done
by
מיין לפי

43. אדם טיפס על ההימאלייה בזמן מאוד קצר והתחיל להרגיש ברע, מה סביר שקרה לו? תשובה

1
done
by
מיין לפי

44. עיכוב של NKCC - קוטרנספורטר Na/2Cl/K יפגע במעבר היונים ב: תשובה

1
done
by
מיין לפי

45. גידול הגורם להפסקה של הפרשת האלדוסטרון יתבטא ב: תשובה

1
mood
by
מיין לפי

46. תרופה נגד סוכרת מעלה את רמת הגלוקוז בשתן, מה סביר שיקרה? תשובה

1
done
by
מיין לפי

47. מה קורה אם מעכבים תעלות מים בנפרון? תשובה

1
done
done
by
מיין לפי

מה סביר שיקרה בעליה חדה בלחץ הדם?

1
done
by
מיין לפי

נבדקה פעולת משאבת נתרן\אשלגן (3Na+\2K+) ושל משחלף נתרן\פרוטון (1Na+\H+) בפוטנציאל מנוחה של -70mV ולאחר דהפולאריזציה (0). ניתן להניח כי לאחר הדהפולאריזציה?

1
done
by
מיין לפי

. מוטציה גנטית הגורמת לפגיעה בפעולותו של קרבוניק אנהידראז CA באפיתל הקיבה תגרום ל:

1
done
by
מיין לפי