Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

. אי.טי זקוק להעברה של זהב לשלחופיות בתוך תאיו על מנת להתקשר לכוכבו. כניסת הזהב לתוך השלחופיות תלויה בנתרן החוץ התאי אך לא תלויה בטווח הקצר ב-ATP. לאחר מכן כניסת הזהב לשחלופיות תלויה מאד במפל הפרוטונים דרך ממברנת השלחופיות (חומצי מאד בחל השלחופיות) אך גם היא לא תלויה בטווח הקצר בATP ניתן להניח כי הטרנספורטרים להעברת זהב הם:

1
done
by
מיין לפי

אי.טי נדרש להוציא יוני כסף מתאי כלייתו על מנת לברוח מרודפיו על כדור הארץ, הוצאת יוני הכסף תלויה מאוד בריכוז הפרוטונים החוץ תאי הגבוה (חומצי) אך לא בATP התוך תאי. ניתן להניח כי הטרנספורטר המעורב הוא:

1
done
by
מיין לפי

המשחלף Ca2+/Na3+ מצוי ברקמת שריר הלב ואחראי להוצאת הסידן מתאי שריר הלב בכל מחזור פעימה. במחלות איסכמיות מתרחשת עליה ברמת הנתרן התאי ודפולריזציה של התא. ניתן להניח כי מצב זה גורם ל:

1
done
by
מיין לפי

איטי חייב להכניס זהב לתאי בלוטת התריס שלו כדי לדבר על ידידיו על כדור הארץ. כניסת הזהב לתאי בלוטת התריס בצד האפיקלי תלויה במפל נתרן הפונה לתוך התא (גבוה בחוץ) ואינה תלויה באופן מיידי בריכוז הATP התאי. יציאתו מהצד הבאזולטרלי תויה אך ורק במפל הזהב. הטרנספורטרים המעורבים הם:

1
done
by
מיין לפי

נבדק משחלף (בהתחלה היה רשום טרנספורטר וישראל נכנס לכיתות ותיקן) זהב בעל סטויכומטריה לא ידועה של אי.טי ע"י ביטויו בביצי צפרדע ונמצא כי ביטויו קשור להופעה של זרם חשמל. ניתן להניח כי הסטויכומטריה של הטרנספורטר היא

1
done
by
מיין לפי

. עיכוב הפרשת מיצי מרה יגרום לעיכוב של

1
done
by
מיין לפי

פגם גנטי הגורם לעיכוב בהפרשת סקרטין יגרום ל:

1
done
by
מיין לפי

פגם גנטי הגורם לעיכוב בהפרשת cck יגרום ל

1
done
by
מיין לפי

החיידק הגורם לכיב קיבה הוא?

1
done
by
מיין לפי

מה הוכח כדבר הכי מועיל בטיפול במחלת השמנה (מורביד אוביסטי)?

1
done
by
מיין לפי