Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

תגובה כימית של איזואוקטן עם כמות סטוכיומטרית של חמצן: C_8H_18 + 12.5O_2 <-> 8CO_2 + 6H_2O

1
done
by
מיין לפי
by Eden Degani
Eden Degani 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 34
סטוכיומטרי אומר שכל המולקולות משתתפות בתהליך התגובה ולכן צריך להיות אותו מספר של יסודות בצד ימין ובצד שמאל. ניתן לראות שיש 25 חמצנים בצד שמאל ורק 22 בצד ימין מה שאומר שהתגובה לא סטוכיומטרית עבור חמצן
by

תזמון סגירת שסתום פליטה קובע כמות שאריות הגזים מהמחזור הקודם בצילינדר

1
done
by
מיין לפי

ערך קלורי של דלק הרלוונטי למנועי בעירה פנימית הוא הערך הקלורי העליון

1
done
by
מיין לפי

הזרקת בנזין ישירה מאפשרת יצירת תערובת מרובדת במנוע

1
done
by
מיין לפי
by Omri Ziv
Omri Ziv 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 75
מצגת 5 שקופית 26
by

שימוש במסילה משותפת להזרקת דלק דורש גל זיזים נוסף להפלת מזרקים

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי
by Dafna Herr
Dafna Herr 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 210
מצגת 5 שקופית 40
by

חפיפת שסתומים היא מאפיים של מנועי בנזין או דיזל, שבו שסתום יניקה ושסתום פליטה סגורים ביחד

1
done
by
מיין לפי
by Yogev Marom
Yogev Marom 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 0
חפיפת שסתומים - שניהם פתוחים יחד
by

תא בעירה פתוח עם עוצמת מערבולת נמוכה משמש בדיזלים בעלי נפח צילינדר גדול

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי
by Dafna Herr
Dafna Herr 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 210
מצגת 7 שקופית 12
by

הצתה מנקודה חמה יכולה להתרחש לפני התזמון הרצוי או אחרי התזמון הרצוי. המקרה האחרון מסוכן יותר

1
done
by
מיין לפי
by Amit Levi
Amit Levi 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
לפני התזמון הרצוי יותר מסוכן כי עלול לגרום לנקישות
by

נצילות נפחית של מנוע עולה כאשר לחץ שאריות הגזים ממחזור הקודם עולה

1
done
by
מיין לפי
by Gilad Gobits
Gilad Gobits 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 100
נצילות נפחית = נפח האוויר הנכנס לצילינדר חלקי (נפח הצילינדר * צפיפות האוויר בסביבה)
by
by Amit Levi
Amit Levi 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
מצגת 116 בקובץ המאוחד
by

מחזור מילר אפשר ליישם ע"י סגירה מוקדמת של שסתום היניקה או ע"י פתיחה מאוחרת של שסתום הפליטה

1
done
by
מיין לפי
by Bar Dror
Bar Dror 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 10
בעומסים חלקיים ובמצב סרק אפשר לסגור את שסתום היניקה אפילו לפני נקודה מתה תחתונה ובעזרת כך ליישם את מחזור מילר בו מקבלים מילוי חלקי של צילינדר ללא סגירת מצערת.
by
by Efrat Harari
Efrat Harari 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
צריך לשים לב שאת מחזור מילר אפשר ליישם על ידי סגירה מוקדמת או מאוחרת של שסתום ה*יניקה* בלבד . שני המקרים יובילו לאותה תוצאה - יחס התפשטות גדול מיחס דחיסה . זאת אומרת ניצול של פחות דלק , לאותה עבודה.
by