Discuss, Learn and be Happy חזרה לדיון

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לפי PIMPLE במאמר שלו על Six domains of research ethics גניבה ספרותית מהווה פגיעה במדע ובקהילת המדע

1
done
by
מיין לפי

משה הציג מחקר אודות הקשר בין העדפה פוליטית )ימין/מרכז/שמאל( לבין המעורבות הרגשית בוויכוח פוליטי. הוא שיער שאנשי ימין ייטו להיות יותר נסערים ומעורבים רגשית בוויכוחים פוליטיים. ד"ר כץ העיר שישנה בעיה במחקר, והיא שישנו משתנה מתווך – גיל הנבדק – שעשוי להשפיע על התוצאות ולא נבדק במחקר. לטענתו אנשים צעירים נוטים להיות יותר קיצוניים בעמדותיהם ואנשים מבוגרים מתונים יותר, וזה ישפיע על הקשר בין המשתנים. מה דעתך על הערתו של ד"ר כץ?

1
done
by
מיין לפי

)במחקר משולב שהוצג בכנס נעשה שימוש בשאלון (MLQ (Questionnaire. leadership Multifactor של Avolio & Bass( 2000 )כדי לאתר מנהלים בעלי סגנון ניהול מעצב, ואחר כך נערכו איתם ראיונות עומק כדי לחשוף את האופן שבו סגנון הניהול שלהם משפיע על יחסיהם הרומנטיים. משתתף בכנס טען שיש סתירה בין השאיפה לייצוג החוויה הסובייקטיבית של המנהלים לשימוש בשאלון כמותי "אובייקטיבי" לאיתור המשתתפים במחקר. איזו ביקורת על מחקר כמותי משקפת טענה זו?

1
done
by
מיין לפי

T³ הוא משרד למסחור טכנולוגיות של הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל. המשימה שלו היא לפתוח את הדלתות לחדשנות, הקלת המעבר של רעיונות חדשים למוצרים ולחברות מצליחות בשווקים בעולם. במסגרת מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ )TRDF ,)ההצלחה של T³ בגישור בין המעבדה לבין השוק היא מרכיב קריטי במיצוב הטכניון כחלוץ של חדשנות גלובלית. המשימה של T³ היא להביא את הכלים הדרושים כדי להקל ולתמוך בטרנספורמציה של תגליות מדעיות וחידושים לכדי פתרונות יישומיים בעולם האמיתי. על ידי יצירת בריתות אופטימליות בין מדענים, התעשייה והמשקיעים, מאפשרת T³ העברה חלקה של טכנולוגיות למגזר המסחרי. איזו גישה לגישור הפער בין תיאוריה ופרקטיקה מייצגת חברת T3 ?

1
done
by
מיין לפי

חוקרת בחנה את הקשר בין עמדות כלפי המרצה וכמות הזמן שאדם לומד לבחינה. השערתה היא שככל שלאדם יש עמדות שאוהדות יותר את המרצה )ATTITUDE ,)זמן הלימוד שלו )TIME )יגדל. יחד עם זאת, היא שיערה שישנו משתנה ממתן, והוא רמת הקושי של הקורס )DIFFICULTY .)היא הריצה רגרסיה הירארכית לבדיקת ההשערה, ובדקה אם אפקט המיתון הוא מובהק באמצעות מבחן סובל )TEST SOBEL .) האם החוקרת עשתה את הניתוח כראוי?

1
done
by
מיין לפי

מה מהמקרים הבאים מתאר מצב של אינטראקציה מובהקת?

1
done
by
מיין לפי

חוקרת בדקה השערה שיופי מתווך בין כישורים וסיכויי קבלה לעבודה. לפי ממצאיה, האם יש אפקט תיווך מובהק, ואם כן איזה?

1
done
by
מיין לפי

בוועדת האתיקה של האוניברסיטה נידון מחקר שבו חוקר ישתתף כחבר סמוי בקבוצה של נאו-נאצים כדי לזהות דפוסים שמביאים להקצנה ולביצוע פשעי שנאה חמורים. איזה מהקריטריונים לאתיקה מחקרית לא ניתן ליישם במחקר כזה?

1
mood
by
מיין לפי

1. צוות עורך מחקר על סמכות ביורוקרטית וסמכות מקצועית בצוותי מתכנתים בחברת תוכנה גדולה. הם העבירו שאלון פסיכומטרי לכל 87 הצוותים בחברה, ומיינו אותם לארבעה סוגים: מלוכד, מקוטב, מנותק, מפוצל. אחר כך הם ערכו ראיונות עומק ותצפיות בשלושה צוותים מכל סוג. איזו מבין התועלות הבאות של מחקר משולב כמותי-איכותני מהמאמרThe use and added value of mixed methods in management research מאת Molina-Azorín ייתן המחקר?

1
done
by
מיין לפי

2. משה רוצה לבדוק האם תחושת איום מקצינה עמדות פוליטיות בעזרת ניסוי על מדגם מייצג של הציבור בישראל, באמצעות סקר מקוון (online) שבו יציג למשתתפים באופן אקראי תמונה של אירוע מאיים או של אירוע נעים, וימדוד את נטייתם הפוליטית באמצעות שאלון קצר. מה יאמרו על זה Jackson & Cox לפי הפרק שלהם אודות ניסויים (The Principles of Experimental Design and Their Application in Sociology)?

1
done
by
מיין לפי