Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה מהבאים מהווה ביקורת על הניהול המדעי של טיילור?

1
done
by
מיין לפי

שיטת ניהול בירוקרטית של מקס וובר:

1
done
done
done
done
by
מיין לפי

בחברת "בלוקים בלוקים" פיתחו עיצוב חדשי של בלוק אשר ניתן להשתמש בו בקלות ומקצר את זמני הבניה, איזה מההגנות הבאות יסייעו לחברה להגן על העיצוב שלה?

1
done
by
מיין לפי

על פי קפלן :

1
done
by
מיין לפי

על פי מחקר בנושא ראיון עבודה מה מהבאים נכון?

1
done
by
מיין לפי
by Natan Sellem
Natan Sellem 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
מאיפה נלקחה השאלה? והאם זאת התשובה?
by
by נתן שלום
נתן שלום 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 10
קבלת ההחלטה בראיון (מה משפיע על מראיין) – 55% - שפת גוף, הופעה ולבוש. 7% - תוכן דברי המרואיין. 38% - הדרך בה המרואיין מתבטא.
by

יעילות הראיון עבודה מתבססת על:

1
done
by
מיין לפי

הגיע למחלקה עובד חדש וידוע שבמחלקה ממנה הוא מגיע הוא זכה מספר פעמים בשנים האחרונות כעובד מצטיין , איזו מההטיות הבאות רלוונטיות?

1
done
by
מיין לפי

אדם מגלה במהלך הראיון שהוא והמראיין גדלו באותה השכונה ושירתו יחד באותה יחידה בצבא, איזו מההטיות הבאות רלוונטית?

1
done
by
מיין לפי

מה החיסרון העיקרי בכלי המיון המלצות?

1
done
by
מיין לפי

מה היתרון המרכזי של כלי המיון ההמלצות?

1
done
by
מיין לפי