Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מרכז הערכה לשירות לקוחות , מה מציע?

1
done
by
מיין לפי

ארגון רוצה להפוך לשטוח, על מה נשים דגש בדוח ניתוח המשרה?

1
done
by
מיין לפי

עשו מבחן אחרי שנה של עבודה והמתאם בין ציונים בסינון לבין הביצועים יצא מספר כלשהו, אחרי 5 שנים ביצעו שוב את המבחן הזה , מה מצפים שיקרה?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

טכניקת ראיון משולב:

1
done
by
מיין לפי

ארגון נשען על תהליכים ממוחשבים והמבחנים נשארו זהים, מה מצפים שיקרה?

1
done
by
מיין לפי

מה הביקורת במחקרו של אריאל במאמר על "תמריצים כספיים"?

1
done
by
מיין לפי

הדמיה היא תמיד באמצעות סימולטורים

1
done
by
מיין לפי

ROWE היא נחשבת ל:

1
done
by
מיין לפי

במבחן סינון תוקף מושלם, הציונים מתפלגים נורמלית איך יראה תרשים הציפיות אם היו 10 שאלות?

1
done
by
מיין לפי

במחקר על רשת מוצרי מזון מהיר של פטרסון ולוטנס , התמריצים הכספיים:

1
done
by
מיין לפי