Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מיהו הסלע הקרבונטי שעד היום לא יודעים להגיד בבירור מהי דרך היווצרותו:

1
done
by
מיין לפי

מתוך סלעי משקע אורגניים מיהו הסלע שנוצר בסביבה ימית

1
done
by
מיין לפי

הימצאות של שכבת סלע קרטון מצביעים על כך שבעת היווצרותו במקום זה היה:

1
done
by
מיין לפי

ככל שטמפרטורה עולה התנהגות של סלע תחת מאמצים הופכת להיות יותר:

1
done
by
מיין לפי

סלעים שנוצרים כתוצרה מגיבוש המאגמה בעומק נקראים:

1
done
by
מיין לפי

סלע מאגמתי בסיסי מוגדר כסלע ש:

1
done
by
מיין לפי

בדיאגראמה שסיכמה את סוגי הסלעים השונים, סלעים מאגמתיים גרניט וריוליט שויכו לאותו סוג של סלע אך הודגש כי קיים ביניהם הבדל אחד בסיסי והוא:

1
done
by
מיין לפי

בסלעים מטמורפיים תופעת גיסוס מוגדרת כ:

0.83
done
by
מיין לפי

הגורם העיקרי למטמורפיזם רגיונאלי:

1
done
by
מיין לפי

ענף בגיאולוגיה העוסק בתיאור ופענוח היווצרות של מבנים גיאולוגים שונים נקרא:

1
done
by
מיין לפי
by Itay Yamin
Itay Yamin 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 90
מה זה החרא הזה???
by
by Shai Turgeman
Shai Turgeman 12 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אם הייתה בא להרצאות היית יודע
by