Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מבין המשפטים הבאים איזה משפט הוא נכון:

1
done
by
מיין לפי

במפה גיאולוגית כאשר קווי גובה וקונטור גיאולוגי אינם נחתכים:

0.67
done
by
מיין לפי

על מנת למצוא את עובי השכבות האמיתי בחתך גיאולוגי:

0.83
done
by
מיין לפי
by Neomi Mamuka
Neomi Mamuka -10 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
יש פה טעות, התשובה הנכונה היא א, לבצע חתך בניצב לכיוון הדיפ
by
by Dean Tzooberi
Dean Tzooberi 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
לצערי את טועה, חתך בניצב לדיפ יתן את קו הסטרייק שזה בעצם אותו דבר כמו תשובה ד'. בכדי למצוא חתך גיאולוגי בעבודת הבית ציירת חתך בניצב לקווי הסטרייק.
by

אתר המיועד לפיתוח ממוקם במרחק של 100 ק"מ ממוקד רעידת אדמה אפשרי. כאשר תתרחש הרעידה תכולת התדרים אשר תגיע לאתר תאופיין ב:

1
done
by
מיין לפי

משוואת הניחות של Boore et al. (1993) מתייחסת לתגובת אתר ע"י:

1
done
by
מיין לפי

שני קידוחים נקדחו במרחק אופקי של 30 מטרים זה מזה. בקידוח הראשון התגלתה בעומק של 12 מטרים שכבת מלח, בקידוח השני התגלה חלל בעומק זה. התופעה אשר התגלתה היא:

1
done
by
מיין לפי

לפי חוק גוטנברג-ריכטר ההסתברות להתרחשות של רעידת אדמה במגניטודה 7.5:

1
done
by
מיין לפי
by Roi Reuven
Roi Reuven 28 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 60
דין יא דביל גם ב' נכון
by
by Bar Levi
Bar Levi 0 נקודות · לפני חודשיים
מוניטין: 1
ב ו ג נכון לא??
by
by Elad Weizman
Elad Weizman 0 נקודות · לפני חודש
מוניטין: 1
כן
by

פאזה סייסמית בעלת תדר גבוה נקלטה ברכיב האופקי של הסייסמוגרמה, פאזה זו יכולה להיות:

1
done
by
מיין לפי

במעבר גל סייסמי משכבה בעלת עקבת גבוה לשכבה בעלת עקבת נמוכה:

1
done
by
מיין לפי
by Roy Greenberg
Roy Greenberg 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
מישהו יכול לתת הסבר קצר ?
by
by Dean Tzooberi
Dean Tzooberi 10 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
עקבת(impedance)–התנגדות החומר למעבר הגלהסייסמי(התנגדות חלקיק לתנועה) לכן כאשר גל מגיע משכבה דחוסה לשיכבה דלילה(פחות דחוסה) יהיה לו קל יותר להגדיל את האמפליטודה.
by

בקידוח אנכי אל תוך סלעי משקע התגלתה שכבה של גיר מתקופת היורא בעומק של 200 מטרים ובעומק של 300 מטרים. עובי השכבה הוא 75 מטרים. מהי התופעה הגיאולוגית:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי
by Itamar Lenczner
Itamar Lenczner 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
מישהו יכול להסביר?
by
by Hananel Cohen
Hananel Cohen 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
מדוע????
by
by Matan Hadad
Matan Hadad 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 40
לפי דעתי ...לא סגור על זה כלכך אבל בגלל שאומרים שזה קידוח אנכי אמורים להבין שצד אחד של ההעתק נכנס מתחת לצד השני, שטח הפנים קטן והעובי של כל החתך גדל-מה שקורה בשבר הפוך, ולכן רק בו יכול להתקיים מצב שבחתך אנכי אחד פוגשים פעמיים את אותה שכבה. בשבר נורמלי השכבות מתרחקות אחת מהשניה , שטח הפנים גדל והעובי קטן ולכן הסיכוי ששני השכבות יהיו אחת מתחת לשניה הוא קטן יותר.
by
by shem badoy
shem badoy 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
תנסו לצייר את זה, רואים ככה בקלות שרק שבר הפוך אפשרי
by