Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ישראל יושבת על הלוח:

1
done
by
מיין לפי

באיזה אזור טקטוני מתרחשות רעידות האדמה החזקות ביותר?

0.83
done
by
מיין לפי

לוח טקטוני מורכב מ:

0.83
done
by
מיין לפי
by Arik Gefen
Arik Gefen 7 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
איך תשובה שאומרת בלבד יכולה להיות נכונה גם בא' וגם ב-ב'?
by
by יונתן קרן
יונתן קרן 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
מישהו יודע מה באמת התשובה?
by
by Yuri Smilansky
Yuri Smilansky 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
יש כאלה שמורכבים רק מאוקיינית ויש שרק מיבשתית ויש כאלה שמורכבים מגם וגם, לכן זה ד'
by

הגורם לתנועה של הלוחות הטקטוניים הוא:

1
done
by
מיין לפי

סוג וולקניזם Hot Spot משוייך לאזור הטקטוני הבא:

0.83
done
by
מיין לפי

בגבול ההתכנסות בין 2 פלטות ליטוספריות יבשתיות נקבל:

0.67
mood
by
מיין לפי
by Omri Ben Hamou
Omri Ben Hamou 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
במבחן שהיה בסמסטר אביב תשס"ו (2006) מועד א שאלה אחרונה (55) רשום שהתשובה היא א שרשרת הרים
by
by Rotem Grimberg
Rotem Grimberg 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 133
תוקן מ"קשתות של איים וולקניים" ל"שרשרת הרים"
by

מבחינה הנדסית ההבדל בין קרקע לסלע הינו:

1
done
by
מיין לפי

גורם הבליה הכימית העיקרי הינו:

1
done
by
מיין לפי

קימוט הינו:

0.83
done
by
מיין לפי

רוב הפעילות הסייסמית העולמית:

1
done
by
מיין לפי
by Roy Greenberg
Roy Greenberg -1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
שברי טרנפורם הם גבול טקטוני פעיל אז לא הבנתי מה ההבדל בין התשטבה הראשונה לשניה
by
by Aviv Elmashali
Aviv Elmashali 23 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
גבולות חילוף אלו, הנקראים גם "גבולות טרנספורם", הם אזורים שבהם הלוחות נעים (או מחליקים) אופקית לאורך העתק אנכי יחיד או קבוצה של העתקים מקבילים, כאשר תנועת הלוחות אינה לחיצתית או מתיחתית. ---דוגמא שבר ים המלח---בכל אופן רוב הפעילות הסייסמית מתרחשת בחגורת האש בגבולות הטקטונים
by
by Itamar Avady
Itamar Avady 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
אין ממש הבדל בין התשובות
by