Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

תהליך כללי חשוב של הדדיות:

1
done
by
מיין לפי

BASEL SPCIES

1
done
by
מיין לפי

TOP PREDATORS:

1
done
by
מיין לפי

OMNIVORS:

1
done
by
מיין לפי

הגדרה כללית של סוקצסיה היא:

1
done
by
מיין לפי

חוקרת מצאה כי פרופורציית המינים באי מסוים יחסית למאגר המינים ביבשת היא 0.333, קצב הנדידה הממוצע למין באי זה הוא 0.3, עפ"י התאוריה של ביוגיאוגרפיה של איים, מה צפוי להיות קצב ההכחדה לאי זה?

1
done
by
מיין לפי

פרודקטיביות:

1
done
by
מיין לפי

מהם ההבדלים בין חברה לאוכלוסייה אקולוגית?

1
done
by
מיין לפי

בהנחה שאוכלוסייה סגורה, כושר הנשיאה של השטח הוא:

1
done
by
מיין לפי

פיזור צמחים מקובץ

1
done
by
מיין לפי