Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

על רקע מחלת NCD- neurocognitive disorder, לפנייך מטופלת המאובחנת עם אלצהיימר, מהן ההשערות להפרעה זו-

1
done
by
מיין לפי

Major depression- איזה מהקריטריונים הבאים הינו הכרחי באבחנה של דיכאון מג'ורי-

1
done
by
מיין לפי

באיזה מבין הפרמטרים הבאים נמצא הבדלים בין דיכאון מג'ורי לדיסתמיה-

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון לגבי הפרעה ביפולרית-

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשפטים הבאים נכון לגבי טיפול בנזעי חשמל ECT לאישה בהיריון-

1
done
by
מיין לפי

כמה זמן המטופל יהיה בהסתכלות לאחר טיפול בנזעי חשמל ECT

1
done
by
מיין לפי

מהי תופעת הלוואי השכיחה בטיפול בנזעי חשמל ECT

1
done
by
מיין לפי

בהפרעה ביפולרית בגל המאני, יתכנו כל הבאים פרט ל-

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים נוכל להגיד על מחלה ביפולרית- מאניה דפרסיה

1
done
נערך לפני שנה
by
מיין לפי

בטיפול הסיעודי בחולה הסובל מדליריום נקפיד על הבאים פרט ל-

1
done
by
מיין לפי