Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה מהבאים מאפיין אנורקסיה נרבוזה anorexia nervosa?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים מהווה מרכיב בתקשורת בבריאות?

1
done
by
מיין לפי

בעת הקשבה פעילה למטופל, מה יעיד על התעניינות מצד האחות במטופל?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

טיפול בשלב החריף של אנורקסיה יכלול- anorexia nervosa?

1
done
by
מיין לפי

תופעות לוואי של דקינט הן כולן, פרט ל:

1
done
by
מיין לפי

באיזה מהמצבים הבאים קיים סיכוי הנמוך ביותר למצוא עליה ברמת האנזים CPK:

1
done
by
מיין לפי

מטופל בן 28 מטופל ב MG 4 RISPERDAL TAB פעם אחת ליום מזה כשנה. לאחרונה מתלונן על ירידה בתפקוד המיני. על איזו מין הבדיקות הבאות נמליץ?

1
done
by
מיין לפי

מה הבאים אינו נכון לגבי תופעות לוואי הכי שכיחות של OLANZAPINE (Zyprexa )

1
done
by
מיין לפי

חולה סכיזופרנית כרונית שנים רבות נמצאת במחלקה. לרוב שעות היום עושה תנועות סטריאוטיפיות של לעיסה ומזיזה לסת לצדים בלי שלשים לב לזה. זאת תופעה שנקראת: (תשובה אחת נכונה)

1
done
by
מיין לפי

איזה מבין תופעות הלוואי הבאות הינה מסכנת חיים במתן למיקטל Lamotrigine ?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי