Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

החלטה שבה מסתכלים רק על פיצ'רים מקומיים היא:

1
done
by
מיין לפי

החלטה שתלויית הקשר היא היא צורת חשיבה מסוג:

1
done
by
מיין לפי

החלטה שבה מסתכלים על התמונה כולה - Total wealth היא צורת חשיבה מסוג

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים הוא לא אופציה (מבחינת שימוש באביזר לא הקנייה)?

1
done
כריות אוויר הן לא אופציה לשימוש! הן מופעלות אוטומטית (שאלה מההרצאה)
by
מיין לפי
by Nitzan Bakalchuk
Nitzan Bakalchuk 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 70
מה רוצים פה??
by
by ענבר תמיר
ענבר תמיר 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 55
כנראה שנקנה מכוניות ללא כריות אוויר
by

כאשר שתי קבוצות שופטות את ההסתברות לאירוע כחיתוך או כמרכיביו וכל קבוצה מקבלת סט אחר של אירועים מדובר במבחן מסוג

1
done
by
מיין לפי

כאשר קבוצה אחת שופטת את ההסתברות לחיתוך ומרכיביו מבין מגוון אופציות לא רולוונטיות מדובר במבחן מסוג:

1
done
by
מיין לפי

כאשר קבוצה שופטת את ההסתברות לחיתוך ומרכיביו בלבד מדובר בסוג מבחן:

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים הם סימפטומים ל-groupthink?

1
done
by
מיין לפי

כשקבוצה מדברת פנים מול פנים עד שיש הסכמה בין כולם מדובר שיטה לקבלת החלטה שהיא:

1
done
by
מיין לפי

כאשר לוקחים את כל הקבוצה כסט של אנשים ללא קשר ומצבעים מיצוע של החלטות האינדיבידואל ללא איטרקציה מדובר בשיטת החלטה שהיא:

1
done
by
מיין לפי