Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

פירות האגס האסיאתי מהזן NIJISSEIKI (N) מאופיינים בהתנהגות לא קלימקטרית, והפירות של הזן CHOJURO (C) הינם קלימקטריים. הפירות נקטפו לאחר שהגיעו לגודל אופייני לזן. חלק מהפירות של כל אחד מהזנים טופלו בפרופילן ושאר הפירות לא קבלו את הטיפול. באיזה קבוצה קצב ייצור האתילן גבוה ביותר?

1
done
by
מיין לפי

אריזות פוליאתילן מכילות 0.5 ק"ג פלפל עם או בלי תוספת של מלח בישול. המלח נמצא בשקיות מהחומר שחדיר לאדי מים אך לא חדיר לנוזלים. בתוך איזו אריזה לאווירה יש ערך ה- VPD (גרעון לחץ אדי המים לרוויה) הגבוה ביותר?

1
done
by
מיין לפי

פרי עגבנייה טרנסגני בעל גן אנטיסנס ל-ACC-synthase:

1
done
by
מיין לפי

נדמיין כי באחריותך בית קירור ומחסן פירות. הביאו לך תוצרת בטמפרטורה של 34 מ"צ. מקררים אותה במערכת של אוויר מאולץ בטמפרטורה של 2 מ"צ. צריכים להוציא את התוצרת ממערכת הקירור ולהעביר למחסן בשלב של 7/8 קירור. מה תהיה טמפרטורת התוצרת בשלב הזה?

1
done
by
מיין לפי

טמפרטורה התחלתית של התוצרת היא 26 מ"צ. מקררים אותה בעזרת מים קרים בטמפרטורה של 4 מ"צ. כעבור 4 דקות טמפרטורת התוצרת הייתה 17 מ"צ, כעבור 5 דקות 15 מ"צ וכעבור 8 דקות 13 מ"צ. הקירור הופסק בשלב של 7/8 קירור. כמה זמן נמשך הקירור?

1
done
by
מיין לפי

כידוע קיימות שתי מערכות של סינתזת האתילן, מערכת 1 ומערכת 2. באיזה פרי לא פועלת המערכת 2?

1
done
by
מיין לפי

כידוע אידוי המים מהתוצרת מתואר ע"י חוק פיק: J = (Pi – Pa) A / r על איזה פרמטר של המשוואה משפיעים (אם בכלל) כאשר מוסיפים לחות לאווירה במחסן ע"י המכשיר humidifyer אולטראסוני?

1
done
by
מיין לפי

חוק פיק:איזה משתנה מושפע מדינוג של פרי הדר?

1
done
by
מיין לפי

איזה חלק של מכונת הקירור קולט (בולע) את החום מהתוצרת (כלומר מבצע באופן ישיר את פעולת הקירור)?

1
done
by
מיין לפי

בפירות הדר, מטרת הדינוג היא:

1
done
done
done
done
by
מיין לפי