Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

יחסיות תרבותית

1
שאלה #13635
done
אני ממש לא בטוח בתשובות שלי, אם אתם חושבים אחרת תכתבו בבקשה

Ofir Navara

Ofir Navara
יותר מ-6 חודשים
לפי המרצה התשובה היא א'
1

Rotem Grimberg

Rotem Grimberg
יותר מ-6 חודשים
תוקן מ-"רק תשובות א' ב' וג' נכונות" ל-א'
0

עמדת המינימום המוסרי:

1
שאלה #13636
done
לא בטוח בתשובות, כדי לבדוק!!

Ofir Navara

Ofir Navara
יותר מ-6 חודשים
לפי המרצה התשובה היא שאין תשובה נכונה (ו')
1

Rotem Grimberg

Rotem Grimberg
יותר מ-6 חודשים
תוקן מ-ב' ל-ו'
0

אם אדם נהג על-פי החוק, אך בשוגג דרס חתול אחד, מבין שוכני פח האשפה השכונתי אז נכון ש:

1
שאלה #13637
done
לא בטוח בתשובות בבקשה לבדוק

לפי התיאוריה התועלתנית:

1
שאלה #13638
done
לא בטוח לגבי התשובה

עמדת בעלי עניין נשענת על:

1
שאלה #13639
done
לא בטוח לגבי התשובה

במקרה "קטי ג'נוביס"

1
שאלה #13640
done
לא בטוח לגבי התשובה

מי מבין הרשומים מטה, מהווים חלק מרשימת בעלי העניין על פי הגדרתה הרחבה בלבד )כלומר אינו חלק מהרשימה על פי ההגדרה הצרה(

1
שאלה #13641
done
לא בטוח לגבי התשובה, בבקשה לבדוק

בהתפתחות של "אתיקה קלאסית":

1
שאלה #13844
done

יחסיות תרבותית

1
שאלה #13845
done

חובה "חיובית" פירושה

1
שאלה #13846
done