Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

יחסיות תרבותית

1
done
אני ממש לא בטוח בתשובות שלי, אם אתם חושבים אחרת תכתבו בבקשה
by
מיין לפי
by Ofir Navara
Ofir Navara 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
לפי המרצה התשובה היא א'
by
by Rotem Grimberg
Rotem Grimberg 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 472
תוקן מ-"רק תשובות א' ב' וג' נכונות" ל-א'
by

עמדת המינימום המוסרי:

1
done
לא בטוח בתשובות, כדי לבדוק!!
by
מיין לפי
by Ofir Navara
Ofir Navara 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
לפי המרצה התשובה היא שאין תשובה נכונה (ו')
by
by Rotem Grimberg
Rotem Grimberg 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 472
תוקן מ-ב' ל-ו'
by

אם אדם נהג על-פי החוק, אך בשוגג דרס חתול אחד, מבין שוכני פח האשפה השכונתי אז נכון ש:

1
done
לא בטוח בתשובות בבקשה לבדוק
by
מיין לפי

לפי התיאוריה התועלתנית:

1
done
לא בטוח לגבי התשובה
by
מיין לפי

עמדת בעלי עניין נשענת על:

1
done
לא בטוח לגבי התשובה
by
מיין לפי
by Hanoh Bloom
Hanoh Bloom 10 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 60
לבעלי עניין יש עקרונות!
by

במקרה "קטי ג'נוביס"

1
done
לא בטוח לגבי התשובה
by
מיין לפי
by Moshe Moshe
Moshe Moshe 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 90
היה בלבול עם המספרים, מדובר על 38* אנשים
by

מי מבין הרשומים מטה, מהווים חלק מרשימת בעלי העניין על פי הגדרתה הרחבה בלבד )כלומר אינו חלק מהרשימה על פי ההגדרה הצרה(

1
done
לא בטוח לגבי התשובה, בבקשה לבדוק
by
מיין לפי
by Moshe Moshe
Moshe Moshe 2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 90
תשובה נכונה - על פי המרצה
by

בהתפתחות של "אתיקה קלאסית":

1
done
by
מיין לפי

יחסיות תרבותית

1
done
by
מיין לפי

חובה "חיובית" פירושה

1
done
by
מיין לפי