Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הניהליזם הוא סוג של יחסיות מוסרית

1
done
ניהליזם הוא הכרה בכך שקיימת הגדרה למוסר אך הגדרה זו היא חסרת תוכן (לא ניתן למצוא אותה במציאות) לפי יחסיות מוסרית המוסר איננו אוניברסלי, יש נורמות מוסריות אך יש התנגדרות להגדירן. כל אחד יכול להסביר לעצמו את המושג מוסר.
by
מיין לפי
by Noam Dayanim
Noam Dayanim 5 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
ניהליזם זה אדם שסובר שאין נורמות מוסריות, יחסיות מוסריות זה שיש מוסר אך הוא משתנה (לא אובייקטיבי).
by

יחסיות תרבותית: ( מתוך פורמט 2018)

1
done
by
מיין לפי
by Hanoh Bloom
Hanoh Bloom 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 60
יחסיות תרבותית - לחפש רצף מילים "שונות באתיקה"
by

לגבי מקרה פורד פינטו נכון ש:

1
done
by
מיין לפי

תועלתנות פרט

1
done
by
מיין לפי

מי מבין הרשומים מטה אינו מהווה מאפיין של מקצועיות(כתוב בדרייב שהנושא לא נלמד ב2018)

1
done
by
מיין לפי

(2017)כל אחד מששת הסעיפים הבאים מהווה ייחוס של אמירת דברים מסוימים לדובר כלשהו. על מנת לענות על השאלה שבהמשך, עליך לקבוע באילו סעיפים קיימת התאמה הגיונית בין הדובר, לבין העמדה המשתמעת מהדברים המיוחסים לו: 1.מיל : "תיאוריית התועלתנות אינה רלוונטית עבור עולם נטול סבל" 2.קנט : "התבוננות על בני אדם וחקירת התנהגותם לא תוכל ללמד אותנו רבות על עקרון המוסר" 3.אדוארד פרימן: "זיהוי בעלי עניין של פירמה על פי מידת חיוניותם לקיומה ושגשוגה מצמצם באופן משמעותי את אחריותה". 4.לי אייקוקה(מנכ"ל פורד בשנות ה60): "איזו שטות עשינו- הרי לו היינו מייצרים מכוניות בטוחות יותר, הן היו נחטפות כמו לחמניות טריות גם אם היו מעט יקרות יותר" 5. אדוארד סאקיז: "אין שום סיבה שבני האדם ימנעו משימוש באמצעי מניעה כלשהם, גם אם יש כאלו שזה נוגד את אמונתם". 6. מילטון פרידמן: "מנהל צריך לנהוג באחריות כלפי כל מי שחיוני להצלחת הפירמה". איזה צירוף של סעיפים מהווה, צירוף של התאמות הגיוניות בין העמדה המבוטאת בדברים, לבין שמו של הדובר המצוין לפניהם?

1
done
by
מיין לפי
by Shir Brezel
Shir Brezel 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
תשובה ג' לא מופיעה ב2017 A יש במקומה צירוף של 1-6 ולכן התשובה הנכונה היא ו'
by
by Yoni Eder
Yoni Eder -1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אם כבר 1 2 ו 6 בוודאות נכון לא?
by
by Yoni Eder
Yoni Eder -2 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
סבבה 6 לא
by
by Adi Tapiero
Adi Tapiero 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 45
מה התשובות הנכונות ????
by
by Keren Gener
Keren Gener 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 20
התשובה הנכונה אמורה להיות א .. על מנת שיסתדר גם עם השאלה שדומה לה אך עם סעיף אחד שונה
by
by Snir Shemla
Snir Shemla 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אישית אני חושב שתשובות 1, 3 ו5 נכונות.. תועלתנות באמת לא רלוונטית בעולם ללא סבל כי תועלתנות מחפשת את העניין של אושר של כלל האוכלוסיה, ובעולם ללא סבל כולם מאושרים. במקרה של 3, אדוארד פרימן האמין בגישת שחברה צריכה לדאוג לבעלי העניין על פי מידת החיוניות שלהם (גישה רחבה וצרה) במקרה של 5, אדוארד סאקינז היה מדען ומנהל של חברת תרופות, והיה בעד ביצוע הפלות באמצעות התרופה שהחברה שלו פיתחה ממניעים של דאגה לחיי אדם. הוא טעם ששימוש בתרופה יעיל יותר מאשר ניתוח חירוגי. כל השאר נראים לי לא נכונים.. קנט כן טען שתבונה היא חלק חשוב מהאתיקה, לי איוקה לא התחרטה על המעשים שלה, ולמעשה אם לא היית התערבות ממשלתית לא היו עושים recall לרכבים של פורד (פורד פינטו), מילטון פרידמן טען שאחריות המנהלים היא כלפי בעלי המניות בלבד. לא בטוח ב100% שמה שרשמתי נכון, אז תקחו את זה בערבון מוגבל. זה הכל על סמך עוד תשובות פה, וויקיפדיה :)
by
by Snir Shemla
Snir Shemla 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
תיקון: בסעיף 3 רשום שהנ״ל מפחית את אחריות החברה, מה שלא נכון מבחינת הגישה שלו ולכן גם 3 לא נכון, אז זה רק 1 ו5.
by
by Snir Shemla
Snir Shemla 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
יש בעיה בניסוח של השאלה פה. יש ניסוח טוב יותר במבחן מ2019. התשובות הנכונות זה 1,3,5 (כל האי זוגיים)
by
by Rotem Grimberg
Rotem Grimberg 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 163
תוקן מ-6 ל-5
by

לגבי מקרה טיילנול:

1
done
by
מיין לפי

לגבי מקרה RU 486 נכון לומר ש: (2017 A) קצת בעייתי

1
mood
יש פה בבעיה כי ב2018 נאמר שא' וב' נכון (בג' ב2018 רשום "הרחבה" ולכן אולי זה לא נכון) אולי ב' וד' זה "הכי הרבה נכונים שיש" ?
by
מיין לפי
by Yoni Eder
Yoni Eder 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
למה ד נכון? לדעתי הוא לא נכון
by
by Ami Adar
Ami Adar 3 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
ו תשובה נכונה
by
by Nirit Dahan
Nirit Dahan 5 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 45
למה לא מתקנים ? ו נכונה
by
by David Myers
David Myers 0 נקודות · לפני 3 חודשים
מוניטין: 2
מצטרף.. תשובה ו' נכונה
by

מי מבין הרשומים מטה, אינו מהווה חלק מרשימת בעלי העניין על פי הגדרתה הצרה?

1
done
by
מיין לפי

מי מבין הרשומים מטה, אינו מהווה חלק מרשימת בעלי העניין על פי הגדרתה הצרה?

1
done
by
מיין לפי