Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

במסעדת רפאל, רצו לבדוק האם הנחת בקבוק יין על כל שולחן תתרום להעלאת מכירות היין במסעדה. קיימות 4 גישות מחקריות לאיסוף מידע ראשוני. איזו גישה מתוארת בדוגמא?

1
done
by
מיין לפי

תנובה רצתה לבחון קונספט חדש לקטגוריית היוגורטים. היא חיפשה רעיונות יצירתיים, שיעוררו את הצרכנים, ויביאו בשורה חדשה. קיימות 4 גישות מחקריות לאיסוף מידע ראשוני. באיזה גישה מדובר?

1
done
by
מיין לפי

בזק רצתה לבחון עד כמה לקוחותיה מרוצים מרמת השירות של החברה. קיימות 4 גישות מחקריות לאיסוף מידע ראשוני. באיזה גישה מדובר?

1
done
by
מיין לפי

במתחם עיר הסרטים )סינמה סיטי( הוצבו מספר מתקני שעשוע באזור הכניסה למתחם. בחברה רוצים לבחון כעת, איזה אחוז מהנכנסים אכן ניגשים למתקנים, ולאיזה מתקנים נוטים לגשת יותר. קיימות 4 גישות מחקריות לאיסוף מידע ראשוני. באיזה גישה מדובר?

1
done
by
מיין לפי

כל מוצר עובר את כל ארבעת השלבים במחזור חיי המוצר.

1
done
התשובה היא לא נכונה, מכיוון שישנם מוצרים אשר יפלו בתהליך ההצגה או לא יגיעו לבגרות או שישארו לנצח בבגרות כמו במבה.
by
מיין לפי

את זירת המשקאות הישראלית כבש רד בול בסערה. זה החל במועדונים ובבארים ועבר למסעדות, מועדוני כושר, תחנות דלק, מינימרקטים, פיצוחיות ולפני כחצי שנה גם לרשתות השיווק. כיום מוערך שוק משקאות האנרגיה בכ- 25 מיליון שקל בשנה, בעוד כשלוש שנים, עפ"י הערכות זהירות עתיד השוק להגיע לכ- 75 מיליון שקל. את פוטנציאל השוק הזה לא ימצה רד בול לבדו. מי עדן תשווק את המותג הבריטי SILVER וחמישה מותגים נוספים צפויים להיכנס לשוק. זהו שוק עתיר תחרות. באיזה שלב במחזור חיים מצויה רד בול?

1
done
הרדבול נמצא בשלב הצמיחה. המאפיינים העיקריים של שלב זה הם: מכירות בעליה מהירה, כניסה של מתחרים חדשים, עליה ניכרת ברווחים, לקוחות מסוג מאמצים מקדימים ורוב מקדים, יעדים שיווקיים של מיקסום נתח השוק. מאפייני הלקוחות שיאמצו את הרד בול בשלב זה הם: מאמצים מקדימים – מובילי דעה שבחרו להשתמש במוצר לאחר בדיקתו, בעלי נטייה לאמץ חידושים. רוב מקדים – שקולים, יאמצו את המוצר לפני האדם הממוצע ולאחר שמספיק אנשים התנסו בו.
by
מיין לפי

רוצים להיכנס לשוק עם מוצר חדש.... פרחים אמיתיים שלא נובלים למשך שנה! שוק הפרחים עצום בגודלו, ורגישות הלקוחות למחיר גבוהה. קיימים מתחרים רבים, ויש סיכוי טוב שאחד מהם יציע מוצר דומה תוך זמן קצר. כמשווק, איזו מאסטרטגיה תעדיף:

1
done
מכיוון שקיים סיכוי טוב שאחד המתחרים יציע מוצר דומה תוך זמן קצר, נעדיף לבצע גריפת שוק בהתחלה. לאחר מכן נעבור לחדירה.
by
מיין לפי

המאפיינים של שלב ההצגה הם: מכירות נמוכות, לקוחות חדשניים, מיעוט מתחרים, רווחיות, הפצה מועטת, קד"מ נמרץ ומחירי חדירה לשוק. נכון/לא נכון? נמקו.

1
done
done
done
done
done
מכירות נמוכות – נכון, המוצר לא נמצא בתודעה של מרבית האוכלוסייה. לקוחות חדשניים – נכון, רק הלקוחות שחשופים למוצרים החדשים ביותר יהיו מודעים למוצר החדש וירכשו אותו. מיעוט מתחרים – נכון, המוצר הינו חדש ולכן אין הרבה מוצרים מתחרים. רווחיות – לא נכון, בשלב זה ישנן עלויות פרסום גבוהות מאד ומעט מכירות ולכן שלב זה אינו רווחי. הפצה מועטת – נכון, ההפצה הינה הפצה בררנית. קידום מכירות נמרץ – לא נכון, קידום המכירות הינו לצורך מודעות בקרב מאמצים מהירים וסוכנים. לרוב על ידי התנסות של המוצר. מחירי חדירה לשוק – נכון, המטרה היא לחדור לכמה שיותר נתח שוק ולכן המחירים בהתחלה יהיו נמוכים יותר.
by
מיין לפי

ד"ר פישר השיקה לקראת הקיץ תחליב הגנה בשם "אולטרסול קידס", המשווק בקופסה המכילה 20 אריזות אישיות לשימוש חד פעמי. הרעיון לשווק את התחליב באריזות אישיות נולד בעקבות שיחות עם צרכנים, שביקשו לצייד את ילדיהם בתחליב הגנה בדרך לגן, בית ספר או לקייטנה כך שהבקבוק לא יכביד עליהם. כל אריזה אישית מכירה 7 מ"ל של תחליב איזו גישה שיווקית מוצגת בקטע?

1
done
״גישת השיווק״. גישה זו אומרת כי צרכנים יעדיפו מוצרים אשר עונים על צרכיהם בצורה הטובה ביותר. כלומר, השוק מכתיב ליצרן מה לייצר.
by
מיין לפי

לטורס עולמי משרד הנסיעות יש מספר עסקים. 1. טיולים מאורגנים – הגידול השנתי בענף כולו הוא 19%, וטורס עולמי הוא משרד הנסיעות המוביל בו. באיזה יחידה עסקית מדובר על פי המודל של בוסטון?

1
done
ניתן לראות כי הגידול השנתי בענף כולו הוא מעל 10% ולכן מדובר בסימן שאלה או כוכב. מכיוון שמצוין כי משרד הנסיעות ״טורס עולמי״ מובילה בענף זה ניתן להסיק שמדובר
by
מיין לפי