Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה זה אבולוציה?

1
done
by
מיין לפי

מה פירוש המושג פרוטיסטה?

1
done
by
מיין לפי

פילוגנטיקה- תורת העצים, התפתחות היצורים. פילוגנטיקה מולקולרית - נקבעת על בסיס קירבה גנטית בגנים ספציפיים:

1
done
done
done
done
by
מיין לפי

ב- 1866 ___הפריד בין החד תאיים לרב תאיים וזאת לאחר שגילו את המיקרוסקופ הראשון. בשלב מאוחר יותר, כאשר התפתח המיקרוסקופ האלקטרוני הצליחו לראות מה מתרחש בתוך התא ואז חולקו החד תאיים לכאלה שיש להם מעטפת גרעין - פרוטיסטה (אוקריוטיים) ואלה שאין להם - פרוקריוטיים.

1
done
by
מיין לפי

ב- 1980 התחילו למנות את הרצפים של הדנ"א ואז בדקו את הקרבה בין היצורים. כל אותם יצורים חסרי מעטפת גרעין מתחלקים לשתי קבוצות: ארכיאה ובקטריה. ארכיאה - נמצאים בכל האזורים בעלי תנאים קיצוניים כמו לדוגמא: מעמקי הים, הרי געש, גייזר... הבקטריה נמצאים בסביבה הממוצעת.

1
done
by
מיין לפי

ב- 1967 החליטו להוציא את הפטריות מקבוצת הצמחים. הפטריות נייחות אבל לא מייצרות לעצמך את המזון. הפטריות ניזונות באמצעות ספיגה של המזון, מוציאות אנזימים החוצה ומה שנקלט זה רק אבני הבניין.

1
done
by
מיין לפי

היה הראשון שראה מיקרואורגניזמים פרוקריוטיים במאה ה-17.

1
done
by
מיין לפי

ב- 1860 הוכיח את תאוריית החיידקים כגורמי מחלות. ב- 1864 יזם את תאוריית הרבייה הספונטנית. ב - 1885 המציא את החיסון הראשון.

1
done
by
מיין לפי

ב- 1876 פורסמו עקרונות קוך:

1
done
done
done
done
by
מיין לפי

ב- 1882 הוא גידל חיידקים על מצע מוצק (תרביות)

1
done
by
מיין לפי